zpravZ vystoupení souboru Bárováček na Dni jihočeského a dolnorakouského folklóruV sobotu 11. července 2009 proběhl v rámci Borovanských borůvkových slavností „Den jihočeského a dolnorakouského folkloru“. Tato akce se uskutečnila na základě projektu Jihočeského folklorního sdružení „Za lidovými tradicemi se sousedy“ s cílem přiblížit divákům lidovou kulturu jak jižních Čech, tak Dolního Rakouska.

  Ze zahájení Dne jihočeského a dolnorakouského folklóruKulturní program zahájil a diváky přivítal ve 14 hodin předseda Jihočeského folklorní sdružení (JFoS) Milan Škoch, manažerka Volkskultur Niederösterreich Verena Hofstetter, Hermína Mocová (Krajský úřad, Kulturní most), předseda Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje Jan Malík a také Stanislav Malík, starosta města Borovany. Po úvodních slovech se na jevišti ve velkém stanu v zámecké zahradě střídaly se svými programy folklorní soubory Malý Furiant, Doudleban, Seniorenvolkstanzgruppe Stenakirchen am Forst, Bárováček, Volkstanzgruppe Wagram ob der Traisen, Libín-S a Soumrak.

  Infostánek Jihočeského folklorního sdružení na Dni jihočeského a dolnorakouského folklóruV průběhu programu byla také pro velmi početné publikum připravena prezentace s odborným výkladem o jihočeských krojích (v tomto případě doudlebských), dolnorakouských krojích z oblasti Wachau, nechyběla ani prezentace jihočeské a dolnorakouské kuchyně či představení vzájemné spolupráce JFoS a Volkskultur Niederösterreich. Celý den byl pro návštěvníky také k dispozici informační stánek s propagačními materiály Jihočeského folklorního sdružení i Volkskultur Niederösterreich a Výtvarná dílnička pro nejmenší, jež byla neustále obklopena dětmi. Projekt Ty si zde společně s rodiči mohly namalovat obrázek či vytvořit zajímavé výrobky z papíru.

  „Podle reakce diváků se „Den jihočeského a dolnorakouského folkloru“ velice líbil, a proto bych chtěl poděkovat všem vystupujícím souborům za jejich programy, organizátorům za zdárný průběh akce, Volkskultur Niederösterreich za partnerství a v neposlední řadě zástupcům města Borovany za spolupráci,“ uvedl předseda JFoS Milan Škoch.


  Projekt Jihočeského folklorního sdružení „Za lidovými tradicemi se sousedy“
  (Partneři projektu: Jihočeské folklorní sdružení – Volkskultur Niederösterreich)
  Projekt je zaměřen na oblast lidové kultury a spolupráci partnerů s cílem přiblížit nejširší veřejnosti živoucí tradice v Jihočeském kraji a Dolních Rakousích. Jedním z nejdůležitějších prvků daného projektu je fakt, že spolupráce není zaměřena na zakonzervování současného stavu, ale že aktivně zapojuje konkrétní jednotlivce či skupiny sdružované ve folklorních souborech nebo v hudebních i pěveckých sborech do rozvoje regionálních a národních tradic. Projekt tak nenahraditelným způsobem může přispívat k uvědomování si tradičních kulturních hodnot všemi věkovými kategoriemi, neboť právě děti, střední i nejstarší generace se na obou stranách hranice lidové kultuře věnují a snaží se o udržování a především rozvoj kulturního dědictví svých zemí.

  Jihočeské folklorní sdružení
  JFoS bylo založeno v roce 2001. Sdružuje 663 aktivních zpěváků, tanečníků a muzikantů ve 22 členských dětských i dospělých folklorních souborech. Reprezentuje folklorní aktivity ze všech národopisných oblastí v Jihočeském kraji, pořádá i spolupořádá řadu folklorních festivalů, lidových slavností a seminářů, vydává Kalendář akcí JFoS a další materiály prezentující jeho bohatou činnost. JFoS je členem Folklorního sdružení České republiky, spolupracuje s Jihočeským krajem, Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici a dalšími organizacemi a institucemi.
  Sdružení úspěšně rozvíjí i zahraniční vztahy a ve spolupráci s dolnorakouským partnerským sdružením Volkskultur Niederösterreich je nositelem projektu „Vytvoření sítě Jihočeského folklorního sdružení v návaznosti na Dolní Rakousko“ a projektu „Za lidovými tradicemi se sousedy“.
  Sídlem sdružení je Obec Kovářov-Vesnice roku ČR 2004, kde se nachází i jeho krajská kancelář a nově se buduje Česko-rakouské centrum rozvoje lidových tradic.

  Volkskultur Niederösterreich
  Založena před více než 50 lety jako Zemský svaz krojů a domovských spolků Dolního Rakouska. Patří k nejdůležitějším kulturním zařízením země a pečuje o různé regionální projekty ve všech zemských čtvrtí Dolního Rakouska.Mimo to prezentuje Volkskultur Niederösterreich evropskou regionální kulturu v „Domě regionů“ (Haus der Regionen) v Krems-Steinu a je poradenskou institucí pro více než 700 dolnorakouských muzeí. Brandlhof v Radlbrunnu slouží jako vzdělávací místo pro odborníky z muzeí a je i centrem, kde se pořádají akce.
  Nejdůležitější dokumentační a servisní místo pro lidovou hudbu v Dolním Rakousku je Archiv lidových písní Volkskultur Niederösterreich v St. Pöltenu (NÖ Volksliedarchiv).

  Autoři