Youth Event 2009 v Praze - z jednání pracovních skupin ve Strahovském klášteře 1. 6. 2009. Pondělí. Po roce a čtvrt příprav je to konečně tady. Český Youth Event začíná. Do Prahy se zatím sjíždějí zkušení facilitátoři ze všech koutů České republiky i Evropy, tým organizátorů s věčným úsměvem na rtech a těžkou závislostí na kofole dolaďuje poslední detaily, tiskne nejrůznější dokumenty a psychicky se připravuje na nastávající dny. Večer se obě skupiny setkávají na příjemné večeři v pizzerii. Nálada je výborná.

  Youth Event 2009 Czech Republic Youth Event je jedno z největších setkání mladých lidí, působících na evropské úrovni v oblasti dobrovolnických aktivit a bylo organizováno v České republice v rámci českého předsednictví v Radě EU. Cílem Youth Eventu 2009 bylo podpořit dialog mezi mladými lidmi a politickými představiteli. Setkali se na něm mladí lidé ze všech členských států, kandidátských zemí a států ESVO

  2. 6. 2009. Úterý. Ráno se v hotelu Pyramida schází skupina mladých dobrovolníků, dostávají podrobné instrukce od svého šéfa Jirky Peterky a k tomu krásná oranžová trička, v nichž stráví celý Youth Event. Hned od rána jsou zaměstnáni registrací přilétajících účastníků – a že jich není málo! 80 mladých lidí od Islandu po Turecko zavítalo do Prahy, aby se vyjádřili k nové Strategii EU pro mládež.
  Organizační tým zatím s facilitátory absolvuje setkání se zástupci Evropské Komise. Odpoledne může celý Youth Event ofi ciálně vypuknout. Na zahajovacím plenárním zasedání k účastníkům promluvili ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová, ředitel odboru mládeže, sportu a občanství Evropské Komise Pierre Mairesse, předseda ČRDM Aleš Sedláček, předseda Evropského fóra mládeže Tine Radinja, český reprezentant v jachtingu David Křížek a manažer lidských zdrojů společnosti Microsoft ČR Markus Köhler. Na závěr Sergej Koperdak z Komise představil účastníkům novou Strategii EU pro mládež prostřednictvím prezentace využívající motiv stromu. Po vynikající večeři nastal čas pro méně formální aktivity. Facilitátoři připravili pro účastníky večer plný zábavných seznamovacích aktivit, který účastníci posléze protáhli do klasického českého restauračního zařízení. Někteří se též vydali po krásách noční Prahy. Youth Event 2009 v Praze - všichni účastníci

  3. 6. 2009. Středa. Čas na práci! Ráno se celý Youth Event přesunul do krásných historických prostor Břevnovského kláštera. Inspirováni silou nástěnných maleb účastníci rozdělení do pěti pracovních skupin celý den přicházeli s komentáři a doporučeními k nové Strategii. Zkušení facilitátoři zařídili, že i tak vážná diskuse se odehrávala v hravém, neformálním duchu.
  Večer již zpátky v Pyramidě reportéři z řad účastníků předali výstupy z jednotlivých pracovních skupin organizátorům, kteří strávili veselý večer korekturami a formátováním, zatímco evropská mládež se vydala do Lucerna Music Baru za kulturním povyražením. Soudě dle jejich usměvavých obličejů, když se vprostřed noci vraceli zpátky, program se jim velice líbil!

  4. 6. 2009. Čtvrtek.

  Hned po snídani reportéři představili závěry svých pracovních skupin celému plénu Youth Eventu včetně zástupců MŠMT a Evropské Komise. Diskuse bouřlivě pokračovala během přesunu na Bambiriádu, kde účastníky přivítala znovu paní ministryně Kopicová, ředitel odboru mládeže, sportu a občanství EK Pierre Mairesse a předseda ČRDM Aleš Sedláček. V následujících hodinách měli účastníci možnost prohlédnout si expozice českých mládežnických organizací, aby se po vydatném obědě znovu vrátili k formálním jednáním. Tentokrát je v hotelu Diplomat přivítala početná skupina Directores Generales, vedoucích odborů mládeže z různých evropských zemí. Po formálním zahájení, kde promluvila ředitelka odboru pro mládež MŠMT Jana Heřmanová, předseda sdružení pracovníků domů dětí a mládeže Libor Bezděk, Aleš Sedláček a Tine Radinja, se vedoucí seznámili s pohledem mladých lidí v neformální atmosféře kulatých stolů. Ve všeobecné spokojenosti putovali všichni, jak ředitelé, tak mládež, do Martinického paláce k závěrečnému společnému kulturnímu večeru. Příjemné rozhovory nad sklenkou dobrého pití a vynikajícím občerstvením občas vesele vyrušilo vystoupení šermířů v historických kostýmech přesně refl ektujících atmosféru paláce. V družné náladě se účastníci jen neradi vraceli do svých hotelů.

  Youth Event 2009 v Praze - z jednání pracovních skupin ve Strahovském klášteře 5. 6. 2009. Pátek. Účastníci, smutní, že Youth Event tak rychle utekl, odjížděli celý den sychravou Prahou na letiště a zpět do svých zemí. Hřál je alespoň pocit, že udělali něco pro budoucnost mládeže v Evropě, a navíc přitom potkali bezvadné lidi z ciziny. Vyčerpaní organizátoři ještě absolvovali hodnotící setkání s facilitátory, uklidili poslední zbytky materiálu a vyčerpaní, ale s pocitem dobře vykonané práce na povedeném Youth Eventu se vypravili za zaslouženým volnem. Někdo na Moravu, někdo do Albánie, někdo k učebnicím, všichni ale spokojení.
  Závěrečné poděkování patří především všem účastníkům, facilitátorům, dobrovolníkům, širšímu organizačnímu týmu a interní organizační skupině, tedy Marku Binderovi, Jirkovi Letovi, Jirkovi Peterkovi, Ondrovi Pavlíkovi, Tomášovi Kubíkovi a dalším.

  Dominik Drašnar

  Více informací na internetových stránkách: www.ye2009.cz

  Závěry Youth Eventu najdete na: text odkazu