crdm Datum 12. srpna bylo Organizací spojených národů (OSN) ustanoveno jako Mezinárodní den mládeže. K oslavě tohoto významného světového dne se každoročně připojuje i Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). V rámci nedávno zakončeného českého předsednictví v Radě EU se v Praze uskutečnilo mezinárodní setkání mládeže Youth Event 2009, na jehož výsledky chce ČRDM nyní poukázat. Cílem Youth Event, aktivit ČRDM i Mezinárodního dne mládeže je totiž upozorňovat na hlas mladých lidí, který bývá často neprávem přeslýchán. Právě mladí lidé přitom leckdy přispívají zajímavými a podnětnými názory a přinášejí do společnosti impulzy k pozitivním změnám.

  Oslavy Mezinárodního dne mládeže jsou zaměřeny vždy na jedno specifické téma. Letos OSN vybralo motto Trvalá udržitelnost: Naše výzva a budoucnost. OSN chce v tento den poukázat na skutečnost, že právě mladí lidé jdou často příkladem dospělým. Ctí a praktikují zásady zdravého životního stylu i ochrany životního prostředí. Často se také zapojují do projektů, které přispívají k celkovému rozvoji společnosti. Generální tajemník OSN Ban Ki-moon proto vyzývá občany na celém světě: „V tento Mezinárodní den mládeže obnovme náš slib podporovat mladé lidi v jejich rozvoji. Trvalá udržitelnost je nejslibnější cesta vpřed a mladí lidé mohou po ní vést.“ Mezinárodní den mládeže se slaví již od roku 1999.

  Youth Event 2009 v Praze - všichni účastníci Příspěvkem ČRDM k letošnímu Mezinárodnímu dni mládeže je tedy zveřejnění výsledků, k nimž se účastníci výše zmíněného mezinárodního setkání mládeže Youth Event 2009 dobrali. ČRDM připadají natolik inspirativní, že by mohly zaujmout i širší veřejnost včetně politické reprezentace, a to i na nižších úrovních. Do hlavního města ČR se v době od 2. do 4. června sjelo více než 120 mladých lidí z 34 evropských zemí. Vyjádřili se k politice EU v oblasti mládeže, resp. ke Strategii EU pro mládež. Evropská mládež požaduje, aby měla větší možnost zasahovat do tvorby evropské politiky týkající se mladé generace. Kromě tématu Participace se účastníci Youth Event zabývali tématy, jako jsou např. Informovanost mladých lidí, Sociální začlenění, Zdraví a sport, Neformální vzdělávání, Dobrovolnictví a Zaměstnanost.

  Podrobnosti o závěrech, které jsou výsledkem práce účastníků Youth Event, jsou dostupné na internetové adrese
  http://www.adam.cz/zahranici/view.php?cisloclanku=2009080001
  Youth Event se koná každoročně, a to vždy v zemi, která předsedá Radě EU. Následující Youth Event se tedy uskuteční ve Švédsku.

  (Zleva:) Jiří Let ze sdružení Pionýr a z Evropského fóra mládeže a moderátorka Jana Bělohlávková, projektová manažerka českého předsednictví EU za ČRDM, diskutují s účastníky setkání. ČRDM uspořádala nedávno také diskusní Kulaté stoly pro mladé lidi. Hlavním bodem těchto hovorů bylo téma Možnosti mladých a EU. ČRDM takto zjišťovala, jak se mladá generace staví k EU a zda pociťuje „na vlastní kůži“ nějaké výhody, které by jí existence EU měla přinášet. Kulaté stoly se uskutečnily celkem v šesti městech naší země. ČRDM se snažila pokrýt všechny kraje České republiky, a tak se Kulaté stoly konaly v Litoměřicích, Jihlavě, Českých Budějovicích, Brně, Ostravě a Praze.

  Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Tato organizace podporuje mimoškolní výchovu a volnočasové aktivity zmíněné věkové kategorie. ČRDM je zároveň střešní organizací, která v letošním roce sdružuje již 96 sdružení dětí a mládeže.

  www.crdm.cz

  Autoři