Na tiskové konferenci (zleva): organizátor Talnetu Jan Vodička (NIDM), vedoucí projektu Talnet RNDr. Stanislav Zelenda (MFF UK), učitelka Alena Vávrová (ZŠ Karla Čapka, Praha) a absolvent Talnetu Karel KovářNalézat, podchycovat a rozvíjet schopnosti žáků a studentů ve věku od 13 do 19 let s výjimečným nadáním pro přírodní vědy je hlavním smyslem projektu Talnet, který úspěšně kombinuje prezenční a on-line formu studia. Talnet tak může „odhalit“ i tzv. skrytě nadané žáky, jejichž dispozice zůstávají často utajeny nejen učitelům a rodičům, ale koneckonců i jim samotným. Program mimoškolního vzdělávání talentované mládeže Talnet, který své kurzy nabízí zájemcům již sedmým rokem, nyní sonduje možnosti spolupráce i s Asociací malých debrujárů (AMD) ČR.

  Jan Vodička: Cílem bylo vymyslet aktivity i pro děti, které jsou nadané, ale ne zrovna soutěživé.Na tiskové konferenci, konané 27. srpna 2009 v budově Matematicko-fyzikální fakulty (MFF) UK v Praze, o tom informovali představitelé zmíněného projektu. „Cílem bylo vymyslet nějaké aktivity i pro děti, které jsou nadané, ale třeba nejsou soutěživé. Nemají potřebu poměřovat se s někým dalším – potřebují se poměřovat samy se sebou, dokázat sobě, že něco dovedou,“ přiblížil jedno z myšlenkových východisek projektu jeho organizátor Jan Vodička z Národního institutu dětí a mládeže (NIDM).

  Podle vedoucího projektu RNDr. Stanislava Zelendy „s trochou nadsázky se dá říci, že Talnet je „pískoviště“, kde děti mají příležitost v klidu a přátelské atmosféře uplatnit a prověřit svoje kognitivní nadání v individuálních i kolektivních studijních, badatelských i tvořivých aktivitách. V tom jim pomáhají jak učitelé z jejich školy, tak i početný tým specialistů z celé republiky. Cílem je harmonický rozvoj dítěte, které má zájem, a podpora jeho úsilí při profesní volbě do budoucna s ohledem na jeho sny i schopnosti.“

  Alena Vávrová: Snažíme se pracovat s nadanými dětmi ještě dřív, než budou vytíženy spoustou dalších povinností a zájmových aktivit.Jednou z učitelek „zapálených“ pro Talnet je Alena Vávrová z pražské ZŠ Karla Čapka. S úsměvem říká: „Našim dětem dává zapojení do Talnetu obrovskou možnost zjistit – při jejich nesmírném sebevědomí – že požadavky světa kolem nich jsou někde úplně jinde. Spousta dětí si o sobě myslí, že ‚mají‘ na spoustu věcí, že jsou geniální; mnohdy si to myslí i jejich rodiče… Necháváme proto svým způsobem všechny děti, které mají chuť a zájem, ať do Talnetu jdou, ať to zkusí. Bohužel to dopadá většinou tak, že nevydrží, odpadávají. Jakmile totiž máte skutečně nadané dítě, je většinou natolik vytížené dalšími zájmy a povinnostmi, že než doroste do věku Talnetu, tak už mu na něj nezbývá čas. Je to škoda. Snažíme se proto pracovat s talentovanými dětmi a podchytávat je ještě dřív.“

  Zdá se, že jednu z takových možností zřejmě představují kroužky malých debrujárů. Projektový vedoucí Talnetu RNDr. Stanislav Zelenda: S vedením Asociace malých debrujárů ČR jsme v kontaktu a hledáme způsob, jak se jejich činnosti přiblížit.„V kontaktu s nimi jsme,“ přisvědčil na dotaz serveru Adam ohledně spolupráce s AMD ČR Stanislav Zelenda, „je to aktivita, u níž hledáme způsob, jak se jí přiblížit.“ Užívání komunikačních on-line technologií sice podle něj na jedné straně předpokládá odpovídající věk dětí, mají-li se vyjadřovat textově, na straně druhé má ale Talnet jako jednu z priorit nabídku svých aktivit i nižším věkovým skupinám. „Je potřeba, upřímně řečeno, nějakou dobu zkoušet, co jsme schopni (malým debrujárům) nabídnout, co jsme schopni zajistit,“ zamýšlí se Stanislav Zelenda. Projektový vedoucí Talnetu odhaduje, že styčné pole s debrujáry by se mohlo rozprostírat asi nejspíše na regionální úrovni.

  Po tiskové konferenci následovala interaktivní prezentace aktivit Talnetu. Základním pilířem projektu Talnet je spolupráce s oborovými specialisty, učiteli, rodiči a diagnostiky. Děti a mladí lidé si mohou v rámci zmíněného projektu vybírat studijní témata z astronomie, fyziky, matematiky, biologie, chemie, geografie i z aplikovaných disciplín, jako jsou meteorologie, modelování nebo programovatelné automaty. Po tiskové konferenci následovala interaktivní prezentace aktivit Talnetu.Ve školním roce 2009/10 je otevřeno již 19 kurzů oproti šesti v roce 2006.

  Od svého vzniku v roce 2003 Talnet postupně rozšiřuje nabídku kurzů a aktivit a integruje čím dál více studentů a učitelů. Kurzy Talnetu až dosud prošlo na 520 studentů a 80 učitelů. Mezi absolventy je řada úspěšných studentů renomovaných vysokých škol.

  Talnet, zastřešovaný NIDM, realizuje MFF UK. Projekt je podporován z prostředků MŠMT, města Prahy, fondů EU a dalších programů.