Média, jejich využívání, ale i práce s nimi se stávají stále významnějším faktorem života mladých lidí nejen v Česku a Německu. Při výchovné a volnočasové práci s mládeží je třeba nejen znát možnosti, ale i rizika, ať už se tato objevují při aktivní práci ve skupině, nebo doma při konzumaci mediálních nástrojů. Seminář Média v práci s mládeží – ochrana mládeže a praxe, nabídne možnost rozpoznat, jak využít potenciálu a omezit rizika médií v životě mladých lidí.

    Tannenberg, Bavorsko
    8.-11. října 2009

    Více: http://tandem.adam.cz/action.php?op=detail&atid=71

    Autor