Dobrovolníci ze zahraničí, zapojení do činnosti Duhy, při návštěvě ČRDM.Osmičlenná skupina zahraničních dobrovolníků z několika zemí, zapojená do činnosti Duhy, se 16. září 2009 při neformální informativní schůzce setkala se zástupci České rady dětí a mládeže (ČRDM). Předseda ČRDM Aleš Sedláček tuto organizaci, která aktuálně „zastřešuje“ 96 dětských a mládežnických spolků, ve stručnosti představil a vysvětlil podstatu, způsob i samotný smysl jejího fungování. Zahraniční hosté na oplátku rekapitulovali své čtyřměsíční působení v lokálních organizačních článcích Duhy, tzv. Dužinách, a kvitovali přínos, který pro ně dobrovolná práce, již tu vykonávali, podle jejich vlastních slov měla.

    Předseda ČRDM Aleš Sedláček (v čele stolu) přiblížil zahraničním hostům podstatu a smysl fungování České rady dětí a mládeže.Zmínění dobrovolníci (z Německa, Portugalska, Velké Británie, Francie a Rumunska) nejsou členy Duhy – k aktivitě v České republice se dostali prostřednictvím Evropské dobrovolné služby, což je jeden z programů EU na podporu mládeže. Dobrovolníci ze zahraničí, zapojení do činnosti Duhy, při návštěvě ČRDM.V rámci projektu Doduhy se nejprve seznámili s chodem pražské kanceláře Duhy a pak se zapojili již do konkrétních akcí v rámci běžné činnosti místních Dužin – většinou se podíleli na zajišťování hladkého chodu letních dětských táborů. Ačkoliv většina z nich nikdy předtím dobrovolnou činnost nevykonávala, a setkali se s ní tudíž prvně až při pobytu v ČR, nadchla je – a lze proto předpokládat, že se po návratu do své vlasti pokusí v tomto typu aktivit pokračovat.

    Autor