Na tiskové konferenci (zleva): PhDr. Jiří Sovadina a Mgr. Petr Šimíček (oba o. s. PANT, Gymnázium O. Havlové), místopředseda Senátu MVDr. Jiří Liška, Petr Pánek (o. s. PANT) a poradkyně ministryně školství PhDr. Jaroslava WenigerováZnalost moderních dějin vlastní země je rozhodujícím, klíčovým prvkem pro další zdravý vývoj společnosti. Na tiskové konferenci spojené s prezentací unikátního webového portálu Moderní dějiny.cz (www.moderni-dejiny.cz) to 15. října 2009 v Zaháňském salónku Valdštejnského paláce prohlásil místopředseda Senátu Jiří Liška, pod jehož záštitou se prezentace webu uskutečnila. Portál, spuštěný 1. září t. r., vděčí za svůj vznik a provoz tvůrcům z Občanského sdružení PANT. Zmíněný web umožňuje učitelům, jejich žákům i dalším zájemcům poznávat naši nedávnou minulost pomocí zasvěcených, fundovaně a kriticky zpracovaných materiálů.

  Místopředseda Senátu Jiří Liška: Znalost moderních dějin vlastní země je pro další zdravý vývoj společnosti klíčová.„Dovolte, abych popřál PANTu, a především jejich novému portálu Moderní dějiny, aby byl úspěšný, aby se jim dařilo to, co si (tvůrci webu) předsevzali,“ pronesl Jiří Liška s tím, že k otevírání moderní historie dochází v době, kdy ve společnosti jsou nebo byly silné tendence uzavřít nechvalnou komunistickou minulost tlustou čarou. Tvůrci zmíněného webového portálu podle slov místopředsedy Senátu „jasně řekli, že ne, že to takhle nejde; že pro zdravý vývoj společnosti je nutné, abychom věděli a znali nejen ty dobré věci, které se podařily, ale především ty špatné, abychom se jich vyvarovali. A to se týká především nové, nastupující generace. Ta by měla mít informace, aby neopakovala chyby svých rodičů, případně prarodičů.“

  Nový výukový a vzdělávací portál zaměřený na dějiny 20. století přivítala také poradkyně ministryně školství Jaroslava Wenigerová.Práci odvedenou na webovém portálu ocenila také poradkyně ministryně školství Jaroslava Wenigerová. Upozornila mj. na to, že Občanské sdružení PANT přišlo se svým záslužným projektem v čase, kdy MŠMT vydalo metodický pokyn týkající se výuky soudobých dějin. „Dnes už opravdu žádná škola nemůže říci, že neví, kam má sáhnout, protože doporučení, které visí na webu ministerstva školství je vlastně odkaz úplně na všechny, kteří se novodobými dějinami zabývají. A je tam i tento portál, už je tam i sdružení PANT a celá řada dalších,“ podtrhla Jaroslava Wenigerová.

  Zmíněné doporučení míří podle Petra Pánka z o. s. PANT k ředitelům a zřizovatelům škol i k jednotlivým dějepiscům – v tom smyslu, aby moderní dějiny ve výuce více akcentovali. Petr Pánek připomněl, že podobné aktivity tu existovaly již dříve, ale podpora státu nebyla výrazná. Organizátory takových aktivit byla jednotlivá občanská sdružení, například Památník Terezín, Člověk v tísni, Živá paměť a mnoho dalších. „Jsem rád, že i naše aktivity – původně regionálního charakteru v rámci PANTu – získaly v tomto webu nadnárodní rozměr,“ shrnul Petr Pánek.

  Petr Pánek z Občanského sdružení PANT: Chceme učitelům poskytovat především metodické materiály, a také pramennou základnu, která bude určena i studentům.Portál Moderní dějiny.cz, zaměřený výlučně na dějiny 20. století., je určen především učitelům dějepisu základních a středních škol. „Hlavní smysl webu vidíme v tom, že chceme učitelům poskytovat materiály, po kterých touží, především materiály metodické, a také pramennou základnu, která bude určena i studentům,“ vysvětlil Petr Pánek. Tisková konference k novému webovému portálu Moderní dějiny.cz byla spojena s jeho zevrubnou prezentací.Moderní dějiny.cz tudíž nejsou webem ryze kantorským – jeho uživateli by se měli stát též historikové, politologové, novináři – obecně lidé se zájmem o danou oblast. Odbornou kvalitu jednotlivých příspěvků garantuje pětičlenná redakce a širší okruh jejích spolupracovníků z redakční rady. Texty jsou podle Petra Pánka otevřené diskusi a kritickým komentářům; učitelé si je mohou snadno stahovat a podle své potřeby přetvářet. „Nechceme vytvářet nějaké dogmatické texty, které budou uzavřené a jaksi závazné nebo povinné, to v žádném případě,“ podotkl Petr Pánek.

  Za půl druhého měsíce jeho fungování navštívilo webový portál Moderní dějiny.cz zhruba 21 000 lidí. Jedním z nich je i senátor Tomáš Grulich, který na tiskové konferenci tvůrcům webu za jejich dílo poděkoval. „Nepovažuji se za člověka, který by byl neinformovaný, nicméně mě tam překvapila celá řada věcí o, kterých jsem skutečně nevěděl. Práce na tom portálu, troufám si říct, byla a je úžasná: nikdo nemá dneska právo říct, že moderní dějiny učit nemůže, protože nemá žádné informace, že to nejde, že nejsou publikace.“

  Autor