Účastníci turnaje v debatování, finále Rumunsko - Izrael (archiv Asociace debatních kliubů - DKOlomouc) Asociace debatních klubů zahajuje v pátek 23. října 2009 patnáctý ročník soutěží Debatní liga a Debate League. Letošní debatní sezónu 2009 / 2010 otevírá kvalifikační turnaj talentovaných studentů středních škol v prostorách gymnázia v Zábřehu na Moravě. Debatní liga i Debate League jsou dlouhodobé soutěže, které každý akademický rok tvoří čtyři kvalifikační turnaje a závěrečné finále.

  Stejně jako v minulých letech budou předmětem debat aktuální společensky zajímavá témata. Na turnaji v Zábřehu tak půjde zejména o používání geneticky modifikovaných organismů či o státní podporu ekonomiky v době hospodářské krize. První debatní akce sezóny 2009 / 2010 se zúčastní stovka studentů středních škol z celé ČR a přibližně dvě desítky akreditovaných rozhodčích.

  Účastníci turnaje v debatování, ČR - Rumunsko (archiv Asociace debatních kliubů - DKOlomouc) „Témata pro úvodní turnaj patnáctého ročníku Debatní ligy jsme vybírali tak, aby účastníci byli nuceni se těmto problémům důkladně věnovat. Aby si zjistili tolik potřebné informace, a tím si pomohli nejen k úspěchu v soutěžní debatě, ale také k obohacení vlastního všeobecného rozhledu,“ popisuje vzdělávací roli soutěžní debaty hlavní organizátorka turnaje Kateřina Hanzelková, členka představenstva Asociace debatních klubů.

  „Debatování v programech Asociace debatních klubů, které vedou kvalifikovaní koordinátoři a lektoři, je zájmovou vzdělávací aktivitou, která z hlediska svého přínosu studentům jen těžko hledá konkurenci. Jako jedna z mála takovýchto aktivit naplňuje bez výjimky všech šest klíčových kompetencí definovaných rámcovými vzdělávacími programy. Z toho důvodu se za uplynulými čtrnácti sezónami a několika generacemi absolventů našeho debatního programu můžeme ohlížet plni spokojenosti,“ doplňuje Petr Kouba, prezident Asociace debatních klubů.

  O akademickém debatování

  Logo Asociace debatních klubů Soutěžní akademické debatování je zájmovou mimoškolní činností rozvíjející přitažlivou formou kritické myšlení, argumentaci a rétoriku, prohlubující znalosti účastníků a v konečném důsledku podporující toleranci a kritickou úctu k názorům druhých. Debaty se účastní dva týmy, každý o třech mluvčích. Družstvům je předloženo společensky kontroverzní téma. Jeden tým má za úkol svou argumentací téma podpořit, druhý se snaží téma vyvrátit. Úspěšnost řečníků posuzují akreditovaní rozhodčí. Přesnou podobu akademické debaty určují psaná pravidla. V reálném životě mají soutěžní debaty předobraz například v trestním soudním jednání, v němž jedna strana (žalobce) se snaží dokázat vinu obviněného, zatímco druhá strana (obhájce) se snaží argumenty žalobce vyvrátit. Obdobně probíhají také mnohé veřejné diskuze politiků.

  http://debatovani.cz/web