Klub Klubíčko Beroun Navázáním dlouhodobé spolupráce s občanským sdružením Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. – Klub Klubíčko Beroun (www.klubicko.org) se úspěšně posunul do další fáze realizace unikátní vzdělávací projekt společnosti KPMG Česká republika zaměřený na podporu neziskového sektoru v České republice. V rámci tohoto projektu s oficiálním názvem „ROK společně – KROK dopředu“ odborníci z KPMG Česká republika školili od ledna tohoto roku pracovníky deseti neziskových organizací z regionů, kde společnost působí.
  V celofiremním hlasování měli následně zaměstnanci KPMG Česká republika možnost rozhodnout o tom, jakou neziskovou organizaci si přejí dlouhodobě podporovat. Zaměstnanci se rozhodovali podle profilů jednotlivých organizací, jejich očekávání od spolupráce a také podle celkového hodnocení od lektorů za praktické úkoly, které neziskové organizace zpracovávaly v průběhu jednotlivých školení. Nejvíce hlasů získalo a vítězem se nakonec stalo právě občanské sdružení Klubíčko, jehož posláním je podpora rodin pečujících o blízkého se zdravotním postižením.

  Partnerem celého projektu je od začátku obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz, jejíž pracovníci mimo jiné pomáhali s realizací výběrového řízení na účastníky vzdělávacího programu.
  „Na začátku celého projektu stála myšlenka pomoci neziskovým organizacím naším know-how a umožnit jim využít služby, které by pro ně jinak byly nedostupné. Zároveň jsme ale chtěli, aby se vhodnou formou zapojili také naši zaměstnanci. Do konečného hlasování, v němž byla vybrána organizace, s níž budeme spolupracovat na dlouhodobější bázi, se zapojilo 184 zaměstnanců. To je pro nás důkazem, že tento projekt má smysl. Že naše dobročinné aktivity vznikají přirozeně a podporují je zaměstnanci napříč firmou,“ uvedl Roger Gascoigne, Partner zodpovědný za společenskou odpovědnost v KPMG Česká republika.

  „Velmi si vážíme podpory KPMG a věříme, že vzájemná spolupráce bude přínosem pro obě strany. Doufáme, že pro naši organizaci bude společný rok skutečně krokem dopředu a zároveň že pravidelná setkávání lidí z KPMG a Klubíčka všechny obohatí o nové poznatky, znalosti i dovednosti a ovlivní jejich pohled na dění kolem nás,“ řekla ředitelka Integračního centra Klubíčko Alena Pecková.

  V průběhu partnerství plánuje KPMG Česká republika spolupracovat s Klubíčkem na několika úrovních. V oblasti odborné pomoci například v rozvoji interních procesů, marketingu nebo finančního řízení. Zaměstnanci Klubíčka budou mít možnost účastnit se interních vzdělávacích kurzů v KPMG Česká republika, naplánovány jsou i finanční sbírky, společné dobrovolnické projekty, prezentace a propagace Klubíčka na vybraných klientských formálních i neformálních setkáních společnosti KPMG Česká republika.
  „Velmi nás těší, že společnost KPMG Česká republika si dlouhodobě uvědomuje význam vzdělávání a přichází za neziskovými organizacemi s projekty, které jsou z hlediska jejich dlouhodobého fungování užitečnější než třeba jednorázová finanční podpora. Kombinace s dobře nastaveným a fungujícím systémem firemního dobrovolnictví je pak z našeho pohledu jedinečná a může být inspirací pro další společnosti působící v České republice,“ komentoval projekt Marek Šedivý, ředitel partnerské organizace Neziskovky.cz.


  KPMG Česká republika
  KPMG je celosvětová síť poradenských společností poskytujících služby v oblasti auditu, daní a poradenství. V jejích členských společnostech pracuje více než 123 000 pracovníků ve 145 zemích. Nezávislé členské společnosti KPMG jsou přidružené ke KPMG International, které neposkytuje žádné služby klientům.
  Společnost KPMG Česká republika zahájila svou činnost v roce 1990, kdy byla v Praze otevřena první kancelář. V současné době má 800 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Liberci a Ostravě. KPMG Česká republika poskytuje služby v oblasti auditu, daní a poradenství. Z 690 odborných pracovníků je 29 partnerů, 24 statutárních auditorů, 85 certifikovaných účetních a 51 daňových poradců. V KPMG Česká republika působí celkem 24 kvalifikovaných zahraničních odborníků. Bližší informace naleznete na www.kpmg.cz


  NEZISKOVKY.CZ
  Obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz působí na trhu od roku 1993. Za tuto dobu prošlo kurzy a vzdělávacími programy této organizace více než 17 tisíc lidí z neziskových organizací. Nejčastěji šlo o kurzy zaměřené na získávání finančních prostředků, tvorbu projektů, řízení organizací a manažerské dovednosti. Kromě vzdělávacích a informačních služeb pro neziskové organizace se Neziskovky.cz dlouhodobě věnují také propagaci práce neziskových organizací mezi širokou veřejností. Od roku 1998 po dobu deseti let Neziskovky.cz každoročně pořádaly celostátní informační kampaň 30 dní pro neziskový sektor. Na mediální kampaň navázala v roce 2007 soutěž o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu Žihadlo roku. Informační portál Neziskovky.cz existuje od roku 2002 a obsahuje nejrozsáhlejší katalog českých neziskových organizací a jimi poskytovaných služeb. Neziskovky.cz prostřednictvím svých internetových stránek spravují Burzu práce, daňový kalkulátor, databázi finančních zdrojů, bazar nebo poskytují základní poradenství týkající se neziskové sféry. Firemním klientům pomáhají v oblasti společenské odpovědnosti, firemního dárcovství a filantropie.

  Neziskovky.cz mají své zastoupení v Radě vlády pro nestátní neziskové organizace a podílí se na vzniku nové legislativy. V minulosti například stály Neziskovky.cz společně s partnery Ministerstvem informatiky ČR a Centrem pro výzkum neziskového sektoru u zrodu Evidence nestátních neziskových organizací na Portálu veřejné správy. V současné době se podílí na novele zákona o obecně prospěšných organizacích a vzniku návrhu nového zákona o veřejně prospěšných organizacích.
  www.neziskovky.cz


  Klub Klubíčko Beroun
  Občanské sdružení Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. – Klub Klubíčko Beroun založily v roce 1997 rodiny s postiženými i zdravými dětmi zejména z okresu Beroun. Ze sdružení, které chtělo původně nabízet jen integrované volnočasové aktivity a zprostředkovávat lidem s podobnými problémy nové kontakty a vzájemnou podporu a výměnu informaci, se stal přímo poskytovatel chybějících služeb.
  Nyní je Klubíčko jedinou organizací, která v regionu poskytuje komplex 5 druhů sociálních služeb, odborné péče, vzdělávání, pracovního uplatnění a možnost aktivního trávení volného času rodinám s postiženými dětmi, mládeží a dospělými v produktivním věku. O 43 pravidelných klientů a dalších 22 nepravidelných klientů se zdravotním postižením se stará tým 31 stálých a 28 externích pracovníků, z toho 10 rodičů postižených dětí a 3 lidé se zdravotním postižením.
  Veškeré tyto činnosti jsou navzájem propojeny v Integračním centru KLUBíčko, jehož posláním je podpora rodin pečujících o blízkého se zdravotním postižením, podpora funkčnosti rodinného systému a zvyšování kvality života rodin se zdravotně postiženým členem.
  www.klubicko.org

  Autor