Výukový projekt Příběhy bezpráví 2009 - měsíc filmu na školách Letos během listopadu se koná již pátý ročník projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách. V rámci tohoto projektu probíhají na stovkách škol v celé republice projekce filmů o československých dějinách a debaty s pamětníky, historiky či filmaři.
  „Letos jsme se více věnovali holocaustu, chtěli jsme reagovat na nárůst neonacismu,“ uvedl ředitel projektu Karel Strachota. Ministryně Miroslava Kopicová řekla, že je důležité učit děti moderní dějiny, a zdůraznila, že bylo škoda nevyužít možnosti hovořit s pamětníky, dokud jsou mezi námi.

  Představení výukového projektu Příběhy bezpráví 2009 - měsíc filmu na školách: zleva Šimon Pánek, Miroslava Kopicová, Filip Šebek a Karel Strachota Snahy Jednoho světa na školách byly letos v říjnu oceněny cenou Rady Evropy nazvané World Aware Education Award. Laureáti této ceny jsou každoročně vybíráni z řad neziskových organizací, které se zabývají rozvojovým vzděláváním a aktivizací mládeže po celém světě. Jeden svět na školách je jednou ze tří organizací, kterým byla cena letos udělena, dalšími oceněnými byly projekty z Brazílie a Itálie, oba se věnují aktivizaci mládeže ve formálním školním i mimoškolním prostředí.

  Výukový projekt Příběhy bezpráví 2009 - měsíc filmu na školách V pondělí 2. listopadu 2009 večer v pražském kině Světozor při slavnostním zahájení 5. ročníku projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách byli slavnostně vyhlášeni laureáti prvního ročníku Ceny Příběhů bezpráví 2009 za odvážné postoje a činy v období komunistického režimu. Návrhy osobností na toto ocenění předkládali studenti ve věku od 15 do 20 let. Laureáty Ceny Příběhů bezpráví 2009 jsou soukromý zemědělec Jan Moravec (in memoriam), televizní moderátorka a disidentka Kamila Moučková a letec RAF Stanislav Rejthar (in memoriam). O laureátech rozhodla studentská porota. „Pátrání po osudech lidí, kteří se stali obětí totalitního bezpráví a seznamování se s konkrétními lidskými příběhy jim pomáhají lépe porozumět tomuto období našich dějin,“ řekl ředitel projektu Karel Strachota.

  Program Jeden svět na školách nabízí didaktické sady, jejichž základ tvoří dokumentární filmy a další audiovizuální materiály Program Jeden svět na školách nabízí školám didaktické sady, jejichž základ tvoří dokumentární filmy a další audiovizuální materiály. Součástí většiny sad jsou příručky obsahující synopse jednotlivých filmů, aktivity, kterými lze výuku prostřednictvím těchto filmů obohatit, otázky a odpovědi k tématu, dále pak rady a doporučení pro práci s dokumentárním filmem ve výuce.

  Také v tomto ročníku si školy mohou vybrat z nabídky dokumentárních filmů – letos je rozšířena o téma holocaustu.
  Podmínkou pro zapojení do projektu Příběhy bezpráví je uspořádání projekce filmu z letošní nabídky a následné debaty během listopadu 2009. Organizace projekce a debaty spočívá již na jednotlivých pedagozích. Pro snazší zvládnutí akce jsou k dispozici různé rady a doporučení. Celá akce zabere 2 až 3 vyučovací hodiny.

  http://jedensvetnaskolach.cz/index2.php?id=379

  Zapojené školy získají, tak jako každý rok, řadu bonusových materiálů.

  Konkrétní nabídku najdete na: http://jedensvetnaskolach.cz/index2.php?id=117

  Autor