Evropský parlament pro studenty - MééEU Chystáte se zapojit do naší soutěže o výlet do Evropského parlamentu?
  Dejte dle instrukcí níže ve článku dohromady svůj tým, zašlete registraci a seznamte se s veškerými materiály, které Vám pomohou být ve hře úspěšní. Chystá se nový design našeho Dvorku a spolu s ním se otevře i herní část pro hru MééEU – Evropský parlament pro studenty. Už se těšíme na vaše poslanecké analýzy a vyjádření.
  Evropská unie nám nakazuje to a zakazuje ono, Evropa neustále něco doporučuje a my, na našem českém dvorku se tím musíme řídit. EU dle mého, by vypadalo jinak. Vést takové řeči je jednoduché, ale něco udělat, to už je horší. Kromě toho, víme, jak to v EU opravdu chodí. Jaké jsou skutečné pohnutky pro různá evropská nařízení? Kde a proč se vlastně ta nařízení berou? Kdo je ta „EU“?

  Jedním z pilířů rozhodování v EU je Evropský parlament a jeho role stále roste. Ten je složen z řady konkrétních lidí, kteří jsou důležitou částí rozhodovacího procesu v EU. Proto Vám předkládáme možnost virtuálně si vyzkoušet, s jakými problémy a výzvami se poslanci Evropského parlamentu potýkají. Vyzkoušejte si sami ovlivnit politiku EU v roli virtuálního poslance Evropského parlamentu.
  Hra Evropský parlament pro studenty – MééEU Vám umožní v malém týmu vytvořit virtuální kancelář pro vlastního virtuálního poslance našeho eparlamentu. Sním pak budete reagovat na výzvy předkládané virtuální Evropskou komisí. Předkládat vlastní problémy a řešení.
  Cílem hry není prosadit co nejvíce vlastních myšlenek, ale poznat jak to chodí, nacházet dobrá řešení pro celoevropské problémy. K tomu jako bonus, pro ty praktické a soutěživé povahy, zajímavá cena. Nejaktivnější hráči a jejich učitelé pojedou na studijní cestu do skutečného Evropského parlamentu.
  Možná na úvod několik stručných odpovědí, které každého napadnou.
  O čem to vlastně bude?

  Virtuální poslanci eparlamentu budou skrze portál Dvorek.eu pracovat podobně jako poslanci skutečného Evropského parlamentu. Můžou při tom zůstat u svého vlastního počítače. Budou diskutovat nad předloženými tématy, reagovat na ně vlastními analýzami, rešeršemi a studiemi v podobě vlastních článků na portále Dvorek.eu. Můžou předkládat návrhy k řešení. Nezastíráme, že koho nebaví vyhledávat informace na internetu, psát do diskuzí, vytvářet vlastní texty, případně i fotografovat, ať raději uvažuje o nějaké méně náročné internetové soutěži, typu kdo víckrát klikne na utíkající čtvereček. Jak se do hry zapojit?
  Základní je domluvit se s dalšími dvěma kamarády, se kterými budete vytvářet kancelář virtuálního poslance a sehnat si pro ni tutora. Tutorem bude nejlépe váš učitel společenských věd, či podobného předmětu. Seznámit se s pravidly a chodem našeho virtuálního Evropského Parlamentu i portálu Dvorek (pokud ho už neznáte) a pak už jen vymýšlet témata, kterými byste chtěli změnit politiku EU. Pak vyplnit stručnou přihlášku a založit si profil virtuálního poslance.

  Od kdy to funguje?
  Hra začíná 1.10. 2009 a končí 31.3. 2010. Kdo se zapojí dříve a vytrvá déle, tak má větší šanci na úspěch, ale do hry se dá se zapojit během celé této doby.
  Pro jistotu ještě jednou co za to?
  Pro hráče a jejich patrony z osmi nejaktivnějších virtuálních poslaneckých kanceláří připravujeme v dubnu 2010 výlet do Evropského parlamentu. Kromě toho se můžou vítězové těšit na další drobné ceny.
  Reportáž z podobného výletu můžete nalézt v článku: http://www.dvorek.eu/article.do?articleId=3331
  V případě nejasností se neváhejte obrátit na redakce@dvorek.eu.

  Centrum pro komunitní práci střední Čechy spustilo online simulační hru MééEU – Evropský parlament pro studenty. Hráči v ní budou virtuálně diskutovat a rozhodovat o podobných tématech jako skuteční europoslanci. Nejaktivnější týmy pojedou i se svými učiteli v dubnu 2010 na studijní pobyt do Evropského parlamentu do Štrasburku. „Cílem této hry je, aby se studenti nejen dozvěděli, jak Evropský parlament funguje, ale aby si také mohli reálně vyzkoušet své komunikační dovednosti, které jsou nezbytné pro kolektivní rozhodování, řešení konfliktů nebo dosahování konsensu,“ řekl autor projektu Mgr. Ondřej Marek. S hrou jsou spojeny i další podpůrné aktivity pro učitele jako jsou metodické materiály, semináře apod. Hra je součástí vzdělávacího portálu www.dvorek.eu, jenž se věnuje výchově k demokracii formou podpory studentských prací na aktuální společenská témata. Do hry se může přihlásit tým složený ze třech studentů střední školy či gymnázia (14 – 19 let) a jejich učitele. Po zaregistrování si vytvoří profil „virtuálního“ europoslance či europoslankyně, jejichž úkolem bude psát články, připravovat analýzy na vlastní témata, nebo témata předkládaná organizátory. O problémech a jednotlivých návrzích se bude vždy hlasovat, což umožní zajímavé srovnání práce studentů se skutečnými poslanci. Tímto způsobem budou moci ovlivňovat ostatní hráče k přijetí dobrého rozhodnutí. Ve hře bude hodnocena především aktivita jednotlivých týmů a kvalita jejich výstupů. Projekt CpKP střední Čechy „Evropský parlament pro studenty“ byl podpořen grantem Evropského parlamentu. Veškeré informace tak odrážejí názory autorů projektu a nikoliv oficiální stanovisko Evropského parlamentu.

  Více informací naleznete: www.dvorek.eu
  Kontaktní email: redakce@dvorek.eu
  Centrum pro komunitní práci střední Čechy
  Vodičkova 36
  110 00 Praha 1

  Autor