Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová dnes jmenovala Radu pro reformu vysokoškolského vzdělávání. Pod vedením profesora Rudolfa Haňky z University of Cambridge v ní zasedne dvanáct renomovaných odborníků, kteří mají svými zkušenostmi přispět k přípravě reformy terciárního vzdělávání v ČR. Jsou mezi nimi zástupci vysokých škol i podnikové sféry.

  Cílem Rady bude zejména nastavit další směřování reformy a určení jejích priorit tak, aby jakákoliv příští vláda vzešlá z voleb v roce 2010 mohla okamžitě zavést opatření pro přístupnější vysokoškolské vzdělávání, hospodárnější nakládání s prostředky a udržitelné financování a také pro snazší přenos výsledků výzkumu do praxe.

  „Tyto nezávislé a respektované osobnosti jsou zárukou dalšího pokračování reformy,“ uvedla ministryně Miroslava Kopicová. „Všichni se shodneme na tom, že české vysoké školství reformu potřebuje. Poradní sbor pomůže najít odpověď na to, jak to udělat. Změny přitom nelze dosáhnout bez elementární shody napříč akademickou obcí a politickými stranami. Chceme absolventy, kteří po absolvování snadno najdou práci na pracovním trhu, nebo kteří se mohou věnovat výzkumu stejně dobře, jako absolventi vysokých škol z kterékoliv jiné vyspělé země. S pomocí evropských fondů určených pro české školství, vědu a výzkum ve výši několika miliard eur toho můžeme dosáhnout.“

  „Do května 2010 připravíme soubor doporučení, která pomohou české vysoké školství reformovat. Zasadíme se, aby byl přínos reformy zřejmý všem studentům, akademikům a školám,“ přislíbil předseda nového poradního sboru Rudolf Haňka.

  Členové Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání:

  * Prof. Ing. Rudolf Haňka, předseda, University of Cambridge
  * Doc. Marie Bohatá, CSc., místopředsedkyně Eurostatu
  * Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., rektor Masarykovy univerzity
  * Ing. Zbyněk Frolík, ředitel Linetu, spol. s r.o., Svaz průmyslu
  * Prof. Ing. Jan Hálek, CSc., senátor Senátu Parlamentu ČR
  * Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., profesor Slezské univerzity Opava
  * Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo, prorektor VŠB -Technické univerzity Ostrava
  * Petr Kužel, prezident Hospodářské komory
  * Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., rektor Univerzity Pardubice
  * Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, rektor VUT Brno
  * Ing. Jiří Rusnok, Executive Advisor RMC
  * Prof. Jan Švejnar, Ph.D., profesor University of Michigan

  Autor