Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc. - rektor a Ing. Jan Vitula - vrchní ředitel Sekce řízení Operačních programů EU při předání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Technické univerzitě v Liberci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy již schválilo téměř 2,4 miliardy korun prvním čtyřem projektům z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Moderní výzkumná centra si tak budou moci vybudovat Vysoké učení technické v Brně, Technická univerzita v Liberci, Ústav přístrojové techniky AVČR i Výzkumný ústav veterinárního lékařství.

  Do dubna letošního roku měly vysoké školy a výzkumné instituce historicky první možnost žádat o dotace z Evropské unie na výstavbu a vybavení regionálních výzkumných center. „Obdrželi jsme celkem 44 žádostí, ze kterých bylo vybráno osm nejlepších. Podpora byla zatím definitivně schválena prvním čtyřem projektům, mezi zbývající rozdělíme ještě čtyři miliardy korun,“ informovala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová.

  Při předání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Technické univerzitě v Liberci: prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc. – rektor a Ing. Jan Vitula – vrchní ředitel Sekce řízení Operačních programů EU.

  Na prvním místě se v celkovém hodnocení umístil projekt Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně na vybudování výzkumného centra nových technologií ve strojírenství – NETME Centre, který získal dotaci v hodnotě přes 700 milionů korun. Centrum se bude zabývat především výzkumem a vývojem nových technologií a zařízení v mnoha odvětvích, od leteckého průmyslu až po ochranu životního prostředí.

  Dotaci ve výši přes 300 milionů korun získal i Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně. Ten je jediným specializovaným výzkumným ústavem zabývajícím se soustavně výzkumem v oblasti ochrany zdraví zvířat v České republice a je zaměřen na infekce, které způsobují významné ztráty v chovech hospodářských zvířat a na infekce přenosné ze zvířat na člověka. Příspěvky z EU využije na vybudování Centra pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně (AdmireVet).

  Technická univerzita v Liberci získala podporu v hodnotě přes 800 milionů korun na vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra zaměřeného především na výzkum nanotechnologií a pokročilého strojírenství (například vývoj nových pohonných jednotek).

  Posledním čerstvě schváleným projektem jsou Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií Ústavu přístrojové techniky AV ČR. Ty se budou zabývat například konstrukcí moderních vědeckých přístrojů a vývojem nové diagnostické metody v medicíně. Laboratoře získaly z Evropské unie přes 400 milionů korun.

  Autoři