Vzácným hostem na XII. zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže v Senátu P ČR byla i Eva Vaníčková z Výboru pro práva dítěteVe dnech 13. až 17. listopadu se v Praze uskutečnilo již XII. zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže (NPDM). Delegáti tohoto setkání tak opět jednali v prostorách Senátu Parlamentu ČR. Měli tedy znovu možnost vcítit se do role opravdového zákonodárce-senátora. Významným bodem XII. zasedání NPDM se stala návštěva ministra pro lidská práva a menšiny Michaela Kocába, s nímž si mohli mladí lidé z NPDM pohovořit o událostech kolem 17. listopadu 1989. Zasedání v Senátu P ČR se zúčastnila také předsedkyně Výboru pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva ČR Eva Vaníčková. XII. zasedání NPDM v Senátu P ČR se konalo pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu P ČR Aleny Gajdůškové. Jako ústřední téma pětidenního zasedání bylo zvoleno Postavení mládeže v České republice.

  XII. zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže se zúčastnilo okolo 70 dětí z celé České republikyPři příležitosti XII. zasedání NPDM se v Praze sešlo zhruba 70 dětí a mladých lidí z 10 krajů České republiky. Zastoupeny tu tak byly Ústecký, Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský, Moravskoslezský, Liberecký, Královehradecký a Pardubický kraj, dále také kraj Vysočina a samozřejmě i Praha. Během konání zasedání NPDM probíhaly oslavy 20. výročí „Sametové revoluce“. I členové NPDM se k těmto oslavám připojili. Jedním z témat, o kterých při svých diskuzích hovořili, byly právě události kolem listopadu 1989. Na jeden takový workshop se dostavil i již zmíněný ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb. Děti a mládež z NPDM tak měly příležitost hovořit o této důležité etapě naší historie s jedním z hlavních aktérů tehdejších událostí. Společně se také pokusili o srovnání tehdejší mládeže a mládeže současné.

  Místo senátorky Aleny Gajdůškové se zasedání NPDM v Senátu zúčastnila její poradkyně Lenka BennerováDalším významným hostem XII. zasedání NPDM byla bezesporu také předsedkyně Výboru pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva ČR Eva Vaníčková, která se dostavila na jednání parlamentu v prostorách Senátu P ČR. Nutno poznamenat, že paní Vaníčkovou činnost Národního parlamentu dětí a mládeže velmi zaujala. Důležitou osobností, která je spojena s tímto zasedáním NPDM, je rovněž 1. místopředsedkyně Senátu P ČR Alena Gajdůšková. Ta z titulu své funkce poskytla XII. zasedání NPDM záštitu. Samotné akce se poté bohužel nemohla z důvodu pracovních povinností zúčastnit. Poslala tak za sebe alespoň náhradu v podobě své poradkyně Lenky Bennerové.

  Novou předsedkyní Národního parlamentu dětí a mládeže byla zvolena Aneta SkřebskáHlavním programem slavnostního zasedání NPDM v Senátu P ČR, které se odehrálo v pondělí 16. listopadu, bylo především projednávání a následné schválení usnesení vyplývajících z workshopů a diskuzí, které probíhaly ve dnech předcházejících. Důležitým bodem bylo také zvolení nového předsedy a dvou místopředsedů NPDM. Jako novou předsedkyni si členové parlamentu odhlasovali slečnu Anetu Skřebskou, která zde zastupovala Olomoucký kraj. 1. místopředsedou NPDM se stal Tomáš Botlík a 2. místopředsedou Michal Říha.

  Velký dík patří také dnes již bývalé předsedkyni Národního parlamentu dětí a mládeže Ivaně RykrovéJak jsme již uvedli, pětidenní zasedání NPDM nespočívalo pouze v samotném slavnostním jednání v Senátu P ČR. Dalšími body programu byly též rozmanité workshopy, které souvisely s hlavním tématem celého setkání – tedy Postavení mládeže v ČR. Mezi těmito „podtématy“ se objevil i problém, který se mezi dětmi a mládeží objevuje nyní stále častěji, a tím je tzv. kyberšikana. Jedná se o druh šikany, který k útočení na vybranou osobu využívá elektronické prostředky. Těmi mohou být mobilní telefony, e-maily, blogy či obecně internet. Projevuje se zejména posíláním obtěžujících, urážejících či útočných SMS. Účastníci zasedání NPDM upozornili, že kyberšikana se v některých případech dotýká i samotných učitelů. Kyberšikana je tak aktuálním problémem, proti kterému se členové NPDM snaží bojovat.

  Mezi další témata, o kterých delegáti zasedání hovořili, patřilo i postavení mladého člověka v souvislosti s prací, tedy především s brigádami. Mladí lidé se totiž v této souvislosti často potýkají s různými problémy. Členové NPDM se dále zabývali také otázkou vzdělávání. V tomto směru se tedy zaměřili na analýzu současného školského systému u nás. Diskuze byly poté nasměrovány k tématu média. Ta totiž mohou pro dnešní mládež rovněž představovat velký problém, a to v souvislosti s jistým škodlivým vlivem na člověka, kterého si můžeme povšimnout i u dospělé populace. Je tedy zřejmé, že děti a mládež jsou v tomto ohledu mnohem zranitelnější. Říká se, že v současnosti žijeme v mediálním světě. Média prý mají velkou moc. Velkou moc ovlivňovat myšlení lidí. Fungování zdaleka ne všech médií, které na našem současném trhu působí, je postaveno na pozitivním ovlivňování lidí. Jisté negativní naladění, které prostě nelze u některých médií přehlédnout, zaregistroval snad každý. Účastníci zasedání NPDM dále hovořili také o volném čase mladých lidí i o možnosti participace mládeže na veřejném životě. Dalším z témat, jímž se delegáti zasedání věnovali, byla např. Etika a rétorikaNa téma .

  Letos probíhaly rovněž oslavy 20. výročí vzniku Úmluvy o právech dítěte. Aktivity NPDM jsou již delší dobu spojeny mimo jiné i s prosazováním a šířením zmíněného dokumentu. K oslavám jeho přijetí se tedy NPDM nemohl nepřipojit. Ke schválení Úmluvy o právech dítěte došlo konkrétně 20. listopadu roku 1989. Učinilo tak Valné shromáždění OSN.

  Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesiSmyslem fungování NPDM je především mapování názorů současných dětí a mládeže. Při zasedáních NPDM se pokaždé scházejí zástupci školních, městských či krajských parlamentů dětí a mládeže. Národní parlament dětí a mládeže na české scéně existuje již od roku 1997. Sdružením, které se organizací aktivit spojených s NPDM ujímá, je Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi. Tento spolek rovněž patří mezi členská sdružení České rady dětí a mládeže.

  Autor