4th Annual Global Youth Summit 2009 Stát se členem mezinárodního projektu British Council Global Changemakers je výjimečnou příležitostí, jak se setkat s aktivními mladými lidmi z celého světa, získat hodnotné zkušenosti a zajímavé kontakty. Global Changemakers jsou lidé, kteří pozitivně ovlivňují své okolí, promlouvají k vládním činitelům, diskutují s vrcholovými manažery, řídí mezinárodní projekty, podněcují spolupráci mezi zeměmi, uskutečňují nové nápady a účastní se světových konferencí.

    4th Annual Global Youth Summit 2009 Ve dnech 15. až 21. listopadu 2010 se v rámci projektu British Council Global Changemakers uskutečnil již čtvrtý výroční summit mládeže v Londýně. Tato akce navazuje na předchozí úspěšná setkání aktivistů z celého světa, jejichž cílem je umožnit těmto mladým lidem vzájemně se poznávat a diskutovat o problémech, kterými se v rámci svých projektů nebo organizací zabývají a mnoha způsoby podporovat jejich iniciativy. Z celkového počtu více jak 1100 přihlášek z celého světa bylo pro účast na summitu vybráno celkem 60 mladých lidí do 19 let z více než 45 zemí světa. Mezi účastníky se tak objevili mladí lidé z afrických zemí jako je Sierra Leone, Botswana, Zimbabwe, z asijských zemí jako je Čína, Hong Kong, Myanmar, Indie, Nepál a z dalších koutů světa.

    4th Annual Global Youth Summit 2009 Program summitu sestával z množství prezentací, přednášek, diskuzí, workshopů a dalších aktivit, v rámci kterých měli účastníci možnost vzájemného představování, seznámení se s problémy panujícími na různých místech planety a vymýšlení nových nápadů na projekty. Nedílnou součástí celého projektu Global Changemakers jsou takzvané Community Action Projects (CAPs), v rámci kterých mohou mladí lidé požádat British Council o finanční příspěvek do výše 1000 liber a také podporu při medializaci, mentoringu a získávání kontaktů. Jeden den pak byl zaměřen pouze na workshopy vedené přizvanými odborníky na témata jako je fundraising, team building, presentation skills, time management, media and press, monitoring and evaluating a další. Na předposlední den summitu byl připraven výlet do centra Londýna a také návštěva centrály British Council poblíž Trafalgar Square. Večer proběhla slavnostní recepce, které se zúčastnilo množství zástupců a vyslanců z řad firem a institucí, několik politických činitelů, včetně britské ministryně školství, a účastnící některých z minulých ročníků projektu Global Changemakers. Vylosovaná skupina účastníků pak měla možnost osobně se setkat s britským premiérem Gordonem Brownem na světoznámé 10 Downing Street.

    4th Annual Global Youth Summit 2009 British Council jako organizátor celé akce předvedl vynikající práci a úspěšně motivoval 60 mladých lidí, kterým není lhostejný osud naší Země. Troufám si tvrdit, že projekty vedené British Council jsou zárukou maximální kvality a profesionality a proto vřele doporučuji sledovat vyhlašované projekty a blíže se seznámit s činností British Council u nás i v zahraničí.

    www.global-changemakers.net