symbol Ceny Přístav, udělované Českou radou dětí a mládeže komunálním politikům, kteří podporují činnost sdružení dětí a mládeže Má vaše sdružení to štěstí, že místní nebo regionální zastupitelé podporují vaši činnost? Navrhněte je na udělení Ceny Přístav – ocenění zástupců veřejné správy na místní a regionální úrovni za významnou podporu mimoškolní činnosti a zásadní přispění k jejímu rozvoji.

    Přesné podmínky najdete na www.crdm.cz/pristav

    Navrhovat kandidáty mohou občanská sdružení dětí a mládeže, domy dětí a mládeže (střediska volného času) písemně každoročně do 15 dubna.