Tři dny před narozeninami Jana Amose Komenského vyvrcholí pětidenní akce „Talnet na internetu“, jež umožňuje zvídavým dětem, jejich rodičům a učitelům klást otázky odborníkům z řad instruktorů a organizátorů projektu Talnet – online k přírodním vědám. Talnet se snaží o to, aby se labyrint internetu stal dětem a studentům ve věku od 13 do 19 let místem, kde mohou rozvinout svůj zájem v oboru přírodních věd a techniky bez ohledu na své bydliště či místo studia. Až do 26. března tedy naleznou internetové dveře Talnetu otevřené všichni, kteří se zajímají o otázky z oblasti přírodních věd, vzdělávání nadaných dětí, o projektu Talnet a jeho spolupráci se školami.

    Více informací naleznete na
    http://www.talnet.cz