Program Make a Connection - Připoj seNadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnost Nokia ve spolupráci s regionálním partnerem Občanským sdružením Altus zveřejnily výsledky devátého ročníku dobrovolnického programu Make a Connection – Připoj se. V něm mladí lidé mohli získat až 30. tisíc korun na realizaci svých projektů.

  „Hodnotící komise z padesáti projektů vybrala pětatřicet. Mladí lidé ve věku 16 až 26 let dostanou celkem 675.000 Kč,“ přibližuje koordinátor programu pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj Roman Málek z chrudimského Občanského sdružení Altus.

  Právě tyto tři kraje patří k nejaktivnějším z celé republiky. „V celé republice se sešlo celkem 200 projektů a to napříč všemi oblastmi – máme projekty zaměřené na ekologii, oblast sociální práce, aktivity s dětmi, některé týmy natočí film nebo vytvoří audionaučnou stezku“ přibližuje Kateřina Červená z Nadace rozvoje občanské společnosti.

  „V rámci Pardubického kraje byly podpořeny nejrozmanitější projekty. V Chrudimi dobrovolnická činnost v léčebně dlouhodobě nemocných v nemocnici či projekt judaismus srdce a rukama , v Sebranicích u Litomyšle vydání publikace Příběh obilí, v nedalekém Lezníku u Poličky příprava almanachu, Pohádkové pochodování v Dětském centru Veská u Pardubic, ale třeba také živé pašije v Litomyšli či sportovní víkendy v Horním Bradle,“ vyjmenovává některé projekty Málek.

  Dobrovolníci kromě finančních prostředků získají i řadu vědomostí. V rámci programu budou pro ně zorganizovány dvě školení, kde se dozvědí o práci týmu, o problematice finančního řízení či komunikaci s novináři.


  Dobro pro dobro (Dobrovolnická činnost na odděleních LDN Chrudimské nemocnice)

  Projekt je zaměřen na vykonávání dobrovolnické činnosti na odděleních LDN Chrudimské nemocnice. Cílem tohoto projektu je zpříjemnit pobyt pacientů na odděleních LDN. Studenti budou pomáhat vyplnit volný čas pacientů například četbou tisku a knih, hraním společenských her, tvorbou ručních a výtvarných prací a doprovázením na kulturní akce pořádané v rámci projektu. Začátek projektu je v červnu 2010, zakončení v prosinci 2010. Místem pro realizaci projektu jsou oddělení LDN. Realizační tým se skládá ze studentů Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim.

  Podpora: 30.000 Kč
  Místo realizace: Léčebna dlouhodobě nemocných Chrudimské nemocnice.

  Znovuzrození zvoničky

  Skupinka kamarádů z chalupářské oblasti pod Černou horou, pod vedením Tomáše Kurečky a Anety Smrčkové by chtěli znovuobnovit zvoničku, po které zbyly jen základy. Podle starých fotografií jsme nechali udělat odborný projekt a nechali vykalkulovat předběžnou cenu. Naším úkolem je úklid okolí zvoničky, terénní úpravy, organizační činnost ohledně dodání projektu. Zvonička je technologicky náročná na stavbu, proto ji vyhotoví zdejší firma. Projekt je určen pro veřejnost. Místem prochází cyklostezka a v zimě běžecká trasa. Cílem je zakonzervování údolí a odpočinkové místo. Časová realizace by se měla pohybovat mezi 25.červnem až 30.říjnem 2010. O celém projektu bude veřejná společnost informována.

  Podpora 30.000 Kč
  Místo realizace: Krkonoše , Rudník – Bolkov, údolí pod Černou Horou

  Příběh obilí

  Výsledkem projektu bude tištěná publikace, která bude určená široké veřejnosti všech věkových kategorií dokumentující převážně již zapomenuté zemědělské technologie. Součástí projektu bude několik doplňujících akcí zaměřených na novější i pravěká řemesla a využití zemědělských produktů. Projekt bude probíhat během sedmi měsíců, od června do prosince, v Sebranicích.

  Podpora: 30.000 Kč
  Místo realizace: Sebranice u Litomyšle

  Program pro volný čas mládeže v Rokytnici v Orlických horách

  Cílem našeho projektu je vybudovat klubovnu pro mládež, a tím naplnit její volný čas a eliminovat tak patologické jevy, kterých jsme ve stále větší míře v Rokytnici svědky – sprejování a vandalství a šíření měkkých drog. Tomu chceme předcházet sportem a zábavou. V rámci projektu bychom chtěli zakoupit kulečníkový stůl, 4x šachy, stolní fotbálek a elektronické šipky. Tedy hry, které během našeho šetření u dětí a mládeže vyhrály jako pro ně nejatraktivnější. A hry, které paradoxně dnes chodí hrát do hospod, které na ně mají neblahý vliv.

  Podpora: 28.638 Kč
  Místo: Rokytnice v Orlických horách

  Představení divadla herců s postižením

  Výstupem tohoto projektu je realizace divadelního představení divadla herců s postižením (divadlo KULA) v druhé polovině roku 2010 v Jičíně. Jeho cílem však není pouze prostá náplň volného času lidí s handicapem, ale také snaha zlepšit kvalitu jejich života. S ní úzce souvisí sociální integrace, zvýšení povědomí a prohloubení informovanosti o možnostech a schopnostech lidí s postižením. Díky těmto představením utužujeme vzájemné vztahy mezi obecenstvem a herci, čímž se můžeme naučit jeden od druhého porozumění a toleranci. Realizaci tohoto projektu zajišťují vedoucí teatroterapeutického kroužku, dobrovolníci a příznivci divadla KULA.

  Místo: Jičín
  Výše podpory: 25.000 Kč

  Kurzy první pomoci pro letní tábory

  Úspěšní dobrovolní pomocníci Českého červeného kříže, kteří opakovaně vyhrávali soutěže ČČK se rozhodli změnit statistiku, která hovoří o tom, že pouze 7% resuscitací je úspěšných. Proto hodlají v době letních prázdnin navštívit tábory a tamější děti a vedoucí proškolit kurzem první pomoci na moderní resuscitační loutce (Andula), který přímo ukazuje účinnost resuscitace na display. Mladý člověk tak získá jedinečnou příležitost, jak si vyzkoušet oživování druhé osoby. Projekt bude realizován na letních táborech především na území Královéhradeckého a Pardubického kraje.

  Místo: Letní tábory dětí v oblasti Královéhradeckého kraje
  Výše podpory: 25.000 Kč

  Almanach o historii a současnosti městské části Lezník

  Vytvořit a vydat ucelený, přehledný almanach o městské části Lezník, který bude obsahovat texty a fotografie vhodně, chronologicky uspořádané. Při kolektování podkladů pro almanach jsme čerpali z muzejních a archivních materiálů, ale i ze vzpomínek nejstarších spoluobčanů. Mnoho podkladů jsme nalezli rovněž na půdách a ve sklepích starých domů, které nám majitelé ochotně ukazovali a někdy i věnovali.Projekt je určen všem obyvatelům a příznivcům Lezníka a okolí. Projekt je jednorázový – almanach bude vydán u příležitosti I. setkání rodáků Lezníka.Realizačním týmem je parta mladých lidí – nadšenců.

  Místo realizace: Městská část Lezník, obec Polička
  Výše podpory: 25.000 Kč

  Cesta vlny

  Projekt Cesta vlny se zaměřuje na poznání způsobu, jakým se tato surovina získávala a využívala v minulosti a jakým způsobem se získává a využívá dnes. Série tematicky volně navazujících seminářů a workshopů, které budou probíhat o víkendech v průběhu září až listopadu roku 2010 na Chrudimsku a v blízkém okolí, je určena pro všechny tvořivé zájemce z řad široké veřejnosti, kteří mají zájem dozvědět se více o těchto technikách a vyzkoušet si je.

  Místo: Chrudimsko
  Výše podpory: 25.000 Kč

  Judaismus srdcem a rukama

  Projekt „Judaismus srdcem i rukama“ si vytkl dva základní cíle. Prvním je bližší seznámení se s židovskou kulturou, zvyky a historií a to nejen formou přednášek, ale také „rukama“ – prací na rekonstrukci židovského hřbitova v Chrudimi.
  Druhým cílem projektu je přispět ke vzájemnému poznávání se křesťanských skupin mládeže v Chrudimi a okolí. Proto je projekt určen především pro ně. Téma judaismu tvoří dobrý základ pro vzájemné porozumění, neboť právě z židovského náboženství vychází křesťanská víra ve všech svých podobách. Judaismus srdcem i rukama tedy bude šestidenní příměstský workcamp – přes den budeme společně pracovat na židovském hřbitově, odpoledne a večer vyhradíme přednáškám s židovskou tématikou, přístupným i pro širší veřejnost. Po přednáškách se účastníci odeberou do svých domovů a setkáme se opět další den ráno. Projekt zakončíme v sobotu společnou děkovnou ekumenickou bohoslužbou pod širým nebem.

  Místo: Chrudim
  Výše podpory: 25.000 Kč

  Ukažme starším lidem kouzlo počítačů, aneb kooperace studentů se seniory

  Projekt chce naplnit volný čas starých lidí v Hradci Králové a okolí naučit je základy práce s PC a internetem. Tedy oblastmi, které seniory velmi zajímají a chtějí je používat zvláště pro komunikaci s vnoučaty, ale nemají tu možnost. Rádi bychom proto, alespoň některým tuto možnost dali. Projekt bude trvat po dobu letních prázdnin.
  Realizační tým se skládá ze dvou mladých lidí, kteří dlouhodobě vyučují rekvalifikační kurzy na PC a středoškoláků, kteří by rádi část letních prázdnin pro získání nových zkušeností a pomoci druhým. Jinými slovy ukázat seniorům, že mladá generace jim může být užitečná.

  Místo: Hradec Králové
  Výše podpory: 24.000 Kč

  Vylepšení zázemí pro hasičský sport

  Náš realizační tým z nevelké obce Pšánky se rozhodl zkvalitnit sportoviště pro hasičský tým. Dvě plochy, o rozměrech 10×5 metrů vydlážděné zámkovou dlažbou, by posloužili jako místo pro trénování úspěšného hasičského týmu, zvýšily by bezpečnost a komfort soutěžících při věhlasné hasičské soutěži. V čase nevyužívání plochy, by posloužila jako bezpečné místo pro dětské hrátky. Lze počítat i s budoucím rozšířením na plnohodnotné volejbalové a tenisové hřiště. Výsledek projektu by nepotřeboval téměř žádnou údržbu, proto by zdarma sloužil všem vrstvám obyvatelstva a budoucím generacím

  Místo: Louka – sportoviště hasičů a místo pořádání sportovních klání.
  Výše podpory: 20.000 Kč

  Hlína čas nevnímá aneb cesta střepu k hrnku a naopak

  Projekt „Hlína čas nevnímá aneb cesta střepu k hrnku a naopak“ nabízí mládeži ve věku 15-26 let volnočasové aktivity zaměřené na práci s keramickou hlínou a její využití nejen v minulosti ale i v době dnešní. V rámci šesti víkendových seminářů a cyklu přednášek se naučíme vyrábět keramickou hlínu a seznámíme se s mnoha způsoby využití tohoto rozšířeného materiálu. Projekt bude realizován na území Pardubického kraje a připravovaná je i spolupráce se školami či jinými vzdělávacími institucemi.

  Místo: MŠ Strojařů Chrudim, keramická dílna Pardubice, jíloviště v Pardubickém kraji
  Výše podpory: 20.000 Kč

  Cesty ptačí říší

  Projekt „Cesty do ptačí říše“ se formou 3 vycházek za ptáky do různých biotopů (1. les a pole, 2. rybník, 3. město) snaží rozšířit povědomí a zájem o ně, přírodu a její ochranu u široké veřejnosti. Zvláště chce působit na děti. Pro ně budou určeny soutěže ze znalosti ptáků a různé propagační materiály s přírodní tématikou. Dále budou v rámci vycházek připraveny 2 přednášky a jedno táboření. Pro zachování zájmu jsou jednotlivé vycházky plánovány různorodě a pestře. K akcím dojde v termínech 18.-19.9., 6.11. a 11.12. V prvním a třetím případě budou probíhat dopoledne. Druhá akce pak ve dvou dnech. Pokračování projektu v dalších letech nebo pořádání podobných akcí je pravděpodobné.

  Místo realizace: Svitavy, Brlenka
  Výše podpory: 20.000 Kč

  Sklo – tradice českých zemí

  Projekt se zaměřuje na tradici skla a sklářství. Cílem je seznámit mladé lidi a zájemce s historií skla a sklářství v našem regionu, se samotným materiálem a jeho vlastnostmi. Hlavním cílem je však ukázat a prakticky formou experimentu vyzkoušet získání skla ze základních materiálů a seznámit se s technikami jeho dalšího zpracování. Významný je i environmentální aspekt. Projekt bude probíhat od 1. června 2010 do 31. prosince 2010 na Pardubicku a Chrudimsku s důrazem na Pardubice a Chrudim. Projekt realizuje tým kamarádů a přátel, jeho členové se vzájemně znají několik let a většina z nich jsou absolventi waldorfské školy. Zatím se akcí mladých lidí účastnil, teď by chtěl akce pro své okolí uspořádat.

  Místo realizace: Pardubice, Chrudim
  Výše podpory: 20.000 Kč

  Od počítačů k manuální zručnosti

  Cílem našeho projektu je přilákat děti zpátky od počítačů k řemeslu, k používání šikovných rukou, rozvíjení fantazie. Místní Dům dětí a mládeže v minulosti odchoval spoustu dnes skvělých např. automechaniků, designerů, vývojových techniků. Děti si sami sestaví podle jednoduchých plánků plně funkční model auta na dálkové – bowdenové ovládání. Naučí se pracovat s materiálem, zapojovat elektrické obvody, výtvarně zpracovávat karoserie, Tím, že model dosahuje rychlosti běhu a je pevně spojen bowdenem se závodníkem, zároveň zvyšuje tolik potřebnou fyzickou kondici dětí. Pohon zajišťuje malý gelový akumulátor, který si závodníci nosí v batůžku na zádech. Aby bylo soutěžení pro atraktivní, je vytvořen kalendář závodů pro celý rok s různými typy závodů jako např. autocross, rallycross, formule 1. Na konci sezóny následuje pro děti vyhlášení vítězů.

  Místo realizace: Železný Brod
  Výše podpory: 20.000 Kč

  Interaktivní sportovně-hudební den v Kostelci nad Orlicí

  Interaktivní sportovně-hudební den je jednodenní akce pro obyvatele města Kostelec nad Orlicí, při které si mohou vyzkoušet různé sportovní aktivity (slackline, pétanque, kroket, diabolo,…), zúčastnit se tanečního a bubenického workshopu, který je veden výbornými lektory. Též si zde mohou vyzkoušet malbu na trička a barely. Výstupem této akce bude závěrečné představení účastníků těchto workshopů a také koncert kapely Scrap Music Jamm (SMJ). Akce se bude konat na koupališti v Kostelci nad Orlicí a bude vedena členy kapely SMJ. Cílem tohoto projektu je seznámit obyvatele města s tanečními, hudebními a sportovními aktivitami, které nejsou v této lokalitě tolik známé.

  Místo realizace: Kostelec nad Orlicí
  Výše podpory: 20.000 Kč

  Čajovna Sluníčko

  Náš projekt klientům přinese možnost sdružovat se u šálku dobrého čaje, možnost jednou za čas vyrazit do přírody spolu s ostatními klienty; dá jim nové poznatky, naučí je vařit čaj a třídit odpad, zaplní jejich volný čas smysluplnou činností, která je bude bavit a u které se budou cítit příjemně (hry, soutěže). Tyto činnosti současně nenásilným způsobem pomáhají k formování zdravého a zodpovědného postoje k životnímu prostředí a ke krajině, která nás obklopuje. Umožní také osobám se zdravotním postižením pečovat o prostředí, ve kterém žijí, chránit hodnoty, které vytváří ekologický ráz krajiny. Zároveň našim klientům přispěje k získání nových vědomostí a osvojení nových dovedností.

  Místo realizace: Česká Lípa
  Výše podpory: 20.000 Kč

  Audio – naučná stezka městem Jablonné v Podještědí

  Náše skupina chce sestavit Audio Jablonné v Podještědí – prohlídkovou trasu městem Jablonné v P., historického města na severu Čech. Zvukové soubory a mapa se zastávkami trasy budou jednoduše a volně stažitelné z internetových stránek. Cestovatel si je stáhne před příjezdem do našeho města. Soubory bude možné naimportovat do mobilního telefonu nebo do i-podu a mapa může být vytištěna nebo dostupná v informačním centru. Chceme podnítit zájem obyvatel, našich studentů a návštěvníků o naše město. Realizační tým se skládá z mladých obyvatel města. Všichni jsou současnými nebo dřívějšími studenty Gymnázia Mimoň.

  Místo realizace: Jablonné v Podještědí
  Výše podpory: 20.000 Kč

  Pohádkové pochodování

  Pohádkové pochodování jsou dvě jednorázové akce určené dětem z Dětského centra Veská a dětem a rodinám z řad veřejnosti. Děti budou během 2 pochodů plnit různé úkoly s pohádkovou tématikou a setkají se s pohádkovými bytostmi. Cílem jsou příjemně strávené dny, navázání nových přátelství, odstranění stigmat o dětech bez rodičů a dětech postižených. Pohádkové pochodování bude opakováno i v dalších letech, neboť loňský ročník Pohádkového pochodu byl velice úspěšný. Realizační tým tvoří studenti různých středních škol z Pardubic a okolí. Část z nich jsou děti zaměstnanců Dětského centra Veská.

  Výše podpory: 18.500 Kč
  Místo realizace: Dětské centrum Veská (Pardubický kraj)

  Živé Pašije

  Projekt má za cíl dokončit originální kompozici muzikálového pojetí Pašijí. Seznámení široké veřejnosti s významem slavení křesťanských Velikonočních svátků alternativní formou – muzikálem.

  Místo realizace: Litomyšl
  Výše podpory: 17.791 Kč

  Pohrabeme, zameteme, dobře si to užijeme.

  Cílem projektu je zapojit se do udržování a úklidu v městském obvodu Pardubice IV, převážně pak v okolí školy SVÍTÁNÍ a v parku, který se nachází v její bezprostřední blízkosti. Projekt je určen obyvatelům MO Pardubice IV. a žákům okolních škol, kteří využívají prostor parku pro své aktivity. Projekt přinese upravené a udržované prostředí pro venkovní aktivity žáků škol a příjemnější okolí pro obyvatele MO Pardubice IV. Projekt bude probíhat od srpna 2010 do listopadu 2010 v městském obvodu Pardubice IV. Realizovat ho budou dobrovolníci z řad zaměstnanců, žáků a klientů školy SVÍTÁNÍ. Místo: Pardubice
  Výše podpory: 15.325 Kč

  Klub deskových her v Ústí nad Orlicí

  Chceme udržet Klub deskových her v Ústí nad Orlicí zajištěním pravidelných pátečních večerů pro veřejnost, jednou měsíčně sobotní celodenní turnaj. Podnikneme zviditelňovací akce (Den otevřených dveří, Výstavu v Městském muzeu) a workshop s výrobou vlastní originální deskové hry.

  Místo realizace: Ústí nad Orlicí
  Výše podpory: 15.000 Kč

  Pilíř – jediná lezecká lokalita v Pardubicích

  Projekt se zabývá zvýšením bezpečnostních podmínek pro provozování sportovně-rekreační lezecké činnosti na pilíři bývalého mostu v Pardubickém parku Vinice. Budou osazeny nové jistící body, vyměněny staré a opraven plášť objektu. Dále pak kultivací okolí, osazením laviček, informačního panelu a postavením konstrukce s hrazdou vylepšeny podmínky pro rekreaci a trénink. Projekt je určen široké skupině lezců a otevřen všem případným návštěvníkům, kteří budou využívat okolí k aktivnímu odpočinku.Projekt bude probíhat od září 2010 do konce téhož roku, ale výsledky budou mít dlouholetý pozitivní efekt. Realizační tým je složen z lidí úzce spojených s lezením na pilíři.

  Místo realizace: Pardubice
  Výše podpory: 15.000 Kč

  Čajová škola

  Cílem našeho projektu pro veřejnost je rozšiřování nadšení pro čaj i čajovou kulturu, zvýšení informovanosti v této oblasti, vyvrácení mýtů o čaji, zapojení kultury čaje do života mladých lidí a v neposlední řadě zábava a uvolnění pro účastníky Čajové školy. Čajová škola bude probíhat jako série akcí s různým zaměřením: Cestovatelské promítání ze zemí kde se pěstuje čaj, Základní kurz rozlišování čajů – od bílého přes žlutý až tmavému, Kurz přípravy čaje – základy, Kurz přípravy čaje – odborný, Čajový dýchánek a piknik v městském parku, atd. V průběhu projektu budeme pořizovat fotografie a videa, která v závěru projektu promítneme a poskytneme účastníkům spolu s potvrzením o absolvování Čajové školy. Výběr z výuky zpřístupníme na internetu široké veřejnosti.

  Místo realizace: Pardubice
  Výše podpory: 15.000 Kč

  Sportovní víkendy

  Sportovní víkendy v sokolovně v Horním Bradle. Jsou pořádány pro dospělé, děti i mládež, za účelem sportovního vyžití, poznání nových přátel, získání zkušeností v komunikaci s lidmi. Akce nabízí vyžití i pro sociálně slabší účastníky. Součástí víkendové akce jsou i pořádané turnaje.

  Místo: Horní Bradlo
  Výše podpory: 15.000 Kč

  Dětský příměstský tábor studentů ústecké zdrávky

  Studenti místní zdravotnické školy a jejich kamarádi zorganizují pro 20 dětí letní týdenní příměstský tábor s workshopy, výlety a hledáním pokladů pomocí GPS. Součástí tábora je i jedno noční přespání v nejstarším domě v Ústí nad Orlicí, noční pokladová hra a táborák

  Místo: Ústí nad Orlicí (výlety na hrad Litice, na Kunětickou horu a do Litomyšle)
  Výše podpory: 15.000 Kč

  A přece se točí…

  Projekt je zaměřen na natočení filmu za účelem vyšší míry stmelení party kamarádů – studentů SUŠG z Jihlavy, tak aby byli připraveni společně tvořit i dál. Práce na filmu dává prostor, jak smysluplně trávit volný čas. Dokázat sobě i druhým, že něco pozitivního v nás je, co umíme dát druhým. Reagovat na současné problémy lidí naší věkové kategorie.Cílem projektu je maximálně využití tvůrčích schopností skupiny (herectví, režie, dramaturgie, scénografie, kamera, střih, zvuk, kostýmy) za účelem vytvoření krátkometrážního filmu. Prostřednictvím promítání filmů na školách a dalších platformách dát příklad dalším, že má cenu pustit se do realizace dobrých nápadů. Projekt bude probíhat od června do prosince 2010.

  Místo: Pardubický kraj
  Výše podpory: 15.000 Kč

  Procházky po Liberci

  Cílem projektu je vytvořit kulturní animaci na město Liberec, která zábavnou, poučnou formou v lidech probudí aktivitu a touhu odhalit nová tajemství o Liberci a přemýšlet o duchu tohoto města. Realizační tým složený ze studentů pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci v průběhu června a září 2010 vytvoří sadu pracovních listů, které účastníky provedou po městě Liberci a interaktivní formou je seznámí s historií, současností jednotlivých budov, míst i celého města. Zároveň pro širokou veřejnost připravíme, 16 audio nahrávek, které atraktivní formou přiblíží obyvatelům Liberce zajímavé informace o městě, kde žijí. Nahrávky si lidé budou moci stáhnout do mobilu.

  Místo: Liberec
  Výše podpory: 15.000 Kč

  Lovci a sběrači – zážitkový projekt hlubšího poznání pravěku

  Náš projekt nabídne možnost mladým lidem získat znalosti ze života našich nejstarších předků. Mladí lidé společně s naším týmem postaví pomocí replik pravěkých nástrojů mezolitické obydlí, ověří prastaré technologie a seznámí veřejnost formou akcí s obdobím lovců a sběračů. Projekt bude probíhat od června do prosince tohoto roku v blízkosti Experimentálně archeologického centra osada Křivolík u České Třebové.

  Místo: v blízkosti EAC Osada Křivolík
  Výše podpory: 15.000 Kč

  Metalurgie v průběhu věků 2

  Cílem projektu „Metalurgie v průběhu věků 2“ je seznámit se se získáváním a zpracováváním kovů v průběhu dějin (zaměřili jsme se na pravěk a starověk) a ukázat všem zájemcům (s důrazem na děti a mládež), jak se zpracovávaly kovy dříve a nabídnout jim možnost si jednotlivé postupy vyzkoušet.
  Projekt bude probíhat v podobě tematických přednášek (teoretické seznámení se s tématem) a víkendových workshopů (metalurgie a kovářství v praxi). Hlavním přínosem projektu je podpora zájmu o naši historii zážitkovým způsobem, vlastním přispěním a prožitím a také rozvoj manuálních dovedností.

  Místo: Chrudim, Nasavrky, Pardubice
  Výše podpory: 15.000 Kč

  TOGETHER – společně

  Naše skupina bude pomáhat neúspěšným školákům ZŠ a studentům nižších ročníků SŠ v jejich problémech s učením, domácími úkoly, nepochopenou látkou, přípravách na testy a písemné práce, případně na přijímací zkoušky. Zdarma budou probíhat anglické konverzace s rodilými mluvčími. Zároveň budeme účastníky povzbuzovat do další práce, upevňovat jejich sebedůvěru, motivovat je ke studiu. Projekt bude probíhat od 15. 9. 2010 do 15. 12. 2010 v prostorách volnočasového klubu. Přínosem bude zlepšení přístupu studentů v jejich přípravě na budoucí povolání, odstranění bariér (strach, nechuť, rezignace), snížení dopadů jejich neúspěchů (začlenění mezi spolužáky, méně záškoláctví a psychických problémů). Realizačním týmem je neformální skupina středo- a vysokoškoláků, která je součástí mládeže Sboru Jednoty bratrské v Liberci.

  Místo: Liberec
  Výše podpory: 12.500 Kč

  Potkancon

  Potkancon jsou dvě setkání mladých lidí z východních Čech. První setkání je určeno pro mládež ve věku 16 až 26 let, trvá 4 dni a je zaměřeno na fantastiku, literaturu, historii, šerm, larpy, deskové a pohybové hry v přírodě. Jeho cílem je upevňování přátelských vztahů a rozvoj komunikace. Druhé setkání seznamuje děti Základní školy Potštejn se světem fantasy příběhů a dobrodružných her formou herního odpoledne. Očekávaným přínosem projektu je zkvalitnění spolupráce organizačního týmu a rozvoj kreativity účastníků. Obě akce Potkanconu se konají v Potštejně v prostorách základní školy, sokolovny a okolí. Realizační tým tvoří pětice zkušených organizátorů ve věku 20 – 25 let.

  Místo: Potštejn (okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj)
  Výše podpory: 12.500 Kč

  Herní klub Griffin

  Projekt „Herní klub Griffin“ usiluje o spojení všech aktivních mladých lidí z okolí Vysokého Mýta a Chocně. Hlavní myšlenkou je udržet a prohloubit vytvořenou herní komunitu. Projekt by měl sdružovat hráče všech věkových kategorií, se zaměřením na vzájemnou interakci. „Herní klub Griffin“ by měl mladým dát prostory pro jejich aktivity, možnost vytváření nových sociálních vazeb a náplň pro kvalitní strávení volného času. Zázemí pro aktivity projektu poskytne MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto, s. r. o..

  Místo: Vysoké Mýto
  Výše podpory: 12.500 Kč

  Audiomimoň

  Náš tým chce vytvořit Audiomimoň – naučnou audiostezku po Mimoni, jejích pamětihodnostech, její minulosti i současnosti. Pomocí „turistického průvodce do uší“ (mp3 soubory volně ke stažení z webových stránek projektu) chceme vzbudit zájem o opomíjené město v jeho obyvatelích, místních studentech i návštěvnících z blízka i z daleka. Hlavní fázi projektu lze ukončit během sedmi měsíců. Místem realizace projektu je město Mimoň a jeho nejbližší okolí, realizační tým sestává z mladých obyvatel Mimoně – současných a bývalých studentů místního gymnázia.

  Místo: Mimoň a jeho blízké okolí (Juliina vyhlídka a zřícenina hradu Ralsko)
  Výše podpory: 12.246 Kč

  Adrenalin weekend

  Náš tým pořádá již čtvrtý ročník této akce pro mladé lidi,ve věku 15-26 let, kteří chtějí poznat nové přátele a hlavně sami sebe. Adrenalin weekend probíhá od pátku do neděle. Účastníci jsou rozděleni do dvou mezi sebou soupeřících týmů. V týmu naleznou nové přátele, musí se s nimi naučit spolupracovat, spolehnout se na ně v jakékoliv situaci. Celá tato akce je koncipovaná na příběhu, jednotlivé úkoly vtahují účastníky více a více do děje. Řada úkolů rozvijí intelekt, jiné sílu, spolupráci, lanové aktivity odvahu a důvěru. Všechny tyto úkoly se odehrávají v malebné krajině okolo Budislavi. Cíl projektu je smysluplně zabavit mladé lidi, rozvíjet jejich osobnost, pozvednout sebevědomí, rozvíjet spolupráci a komunikaci mezi nimi.

  Místo: Budislav u Litomyšle, Proseč, Litomyšl
  Výše podpory: 11.000 Kč


  O programu „Make a Connection – Připoj se“
  Program Make a Connection - Připoj se Make a Connection – Připoj se je součástí globální iniciativy společnosti Nokia a nadace International Youth Foundation (IYF). Jeho cílem je podpora pozitivního rozvoje mladých lidí tím, že jim nabízí příležitost navázat užší kontakt s jejich rodinami, vrstevníky a okolím obecně. Program rozšiřuje možnosti vzdělání mladých lidí, pomáhá jim získávat životní zkušenosti a podílet se na životě v jejich okolí. V dubnu 2002 byl program „Make a Connection – Připoj se“ zahájen v České republice jako společná iniciativa Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnosti Nokia. Program od roku 2008 probíhá v celé ČR. Za celkové vedení a koordinaci programu zodpovídá Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Další informace o programu „Make a Connection – Připoj se“ jsou k dispozici na www.pripojse.cz.

  O Občanském sdružení Altus
  logo Altus Občanské sdružení Altus je společenstvím mladých lidí, kteří investují svůj čas do rozvoje občanské společnosti a aktivně působí ve svém městě a regionu. Občanské sdružení Altus profesionálním způsobem organizuje veřejné aktivity dětí a mládeže, provozuje internetové zpravodajství a propaguje neziskový sektor. Občanské sdružení Altus je členem České rady dětí a mládeže a Koalice nevládek Pardubicka. Sdružení bylo založeno v roce 1999 a do vínku si dalo motto „Život se neměří na dny, ale na skutky.“ Více na www.altus.chrudimka.cz

  O Nadaci rozvoje občanské společnosti (NROS)
  Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) usiluje o posílení neziskového sektoru v České republice prostřednictvím filantropie a dobrovolnické práce i prostřednictvím projektů, které přispívají k rozvoji občanské společnosti a evropské integraci. Nadace podporuje neziskové organizace, jež pracují s ohroženými nebo znevýhodněnými skupinami, brání lidská práva, demokratické hodnoty, toleranci a respektování práv menšin nebo jiným způsobem zvyšují povědomí o těchto otázkách mezi občany. Jednou z cílových skupin nadace jsou děti a mladí lidé. Další informace o NROS jsou k dispozici na www.nros.cz.

  O společnosti Nokia
  Nokia má pozitivní vliv na společnost, který přesahuje oblast vyspělých technologií, produktů a služeb, vytvářených touto firmou. Prostřednictvím spolupráce s neziskovými a vládními organizacemi společnost připravuje mladé lidi k tomu, aby se chopili příležitostí, vytvářených v rámci globální ekonomie a nových technologických objevů. Společnost Nokia již investovala do rozvojových programů mládeže částku v celkové výši 34 milionů amerických dolarů, přičemž z přínosů těchto aktivit bezprostředně čerpalo bezmála 400 000 mladých lidí z 26 zemí světa. Více informací o společnosti Nokia naleznete na stránkách www.nokia.cz.

  O nadaci International Youth Foundation
  Nadace International Youth Foundation (IYF) podporuje mimořádný potenciál mladých lidí. Od svého založení v roce 1990 IYF buduje celosvětovou síť firem, vládních a nevládních organizací, které podporují a vedou mladé lidi k tomu, aby z nich byli zdraví, produktivní a aktivní občané. Programy IYF jsou katalyzátory změny, která napomáhá mladým lidem v tom, aby získali kvalitní vzdělání a dovednosti důležité pro jejich budoucí zaměstnání, aby se uměli správně rozhodnout a byli schopni přispívat ke zlepšení své komunity. Pro další informace navštivte www.iyfnet.org.