Mladí lidé z Hodiny H v Bulharsku Občanské sdružení Hodina H vyslala skupinu čtyř mladých lidí z České republiky a i z Vysočiny na výměnu mládeže v rámci programu Mládež v akci do Bulharska.
    Jak projekt probíhal, jaké země se ho účastnili a ostatní věci se dozvíme přímo od účastníka projektu Petra Lukavce. Petr začal slovy: „Ve dnech 23. 6. 2010 až 30. 6. 2010 jsem se zúčastnil projektu “Discover the pixels of real life” ve Stare Zagore v Bulharsku, což mi bylo umožněno díky občanskému sdružení Hodina H z Pelhřimova.”

    Mladí lidé z Hodiny H v Bulharsku Jaké země byly partnery projektu? Co bylo hlavním tématem? “Celého programu se účastnili mladí lidé z Bulharska, Turecka, Itálie, Polska a samozřejmě také z České republiky. Tématem byla předně problematika IS/IT, včetně otázek užitečnosti či nebezpečí využívání právě IS/IT v běžném životě i ve firemní sféře,” tak zněla Petrova odpověď. Petr byl účastníkem projektu pod programem Mládež v akci poprvé, takže to pro něj bylo jistě plné dojmů.
    Mladí lidé z Hodiny H v Bulharsku “Jednalo se o mou první účast na podobném programu, proto jsem neměl téměř žádná očekávání. Nicméně mohu říci, že účast na programu musím ze svého pohledu hodnotit velmi kladně. Hlavním přínos vidím v možnosti v komunikaci v anglickém jazyce a možnost se seznámit se zajímavými lidmi z jiných zemí a kultur z celé Evropy. Co se pestrosti mladých účastníků v programu týče, zajímavé byly pohledy na řešené problémy právě z pohledu účastníků z různých zemí, kultur, a odlišných věkových skupin,” sdělil Petr na závěr.

    občanské sdružení Hodina H Petrovi děkujeme za krátký rozhovor a věříme, že i ostatním účastníkům projekt v Bulharsku přinesl mnoho nových zkušeností a pozitivních zážitků.