Hodina H na školení o přímé demokracii v mládežnických aktivitách v Bulharsku - debata o „Creative Democracy“ Na začátku srpna 2010 jsem se díky občanskému sdružení Hodina H z Pelhřimova zúčastnila mezinárodního školení v Bulharsku. O přímé demokracii v mládežnických aktivitách přijelo do pohoří Rila (asi 80 km od hlavního města Sofie) diskutovat 25 mladých lidí z České republiky, Bulharska, Rumunska, Turecka a Itálie.

    Hodina H se účastnila mezinárodního školení o přímé demokracii v mládežnických aktivitách v Bulharsku Týdenní školení v rámci programu Evropské unie Mládež v akci zahrnovalo prezentace, přednášky, diskuze, simulace a další aktivity na témata: demokracie, referendum, formy sdružení mládeže, veřejné fórum, aktivní občanství a dobrovolnictví. Součástí programu bylo např. i setkání se starostou a místostarostou jedné z městských částí Sofie a také s několika mladými lidmi, kteří se v Bulharsku aktivně zapojují do veřejného dění a pracují v nevládních organizacích pro mládež.

    Hodina H na školení o přímé demokracii v mládežnických aktivitách v Bulharsku - turistika v pohoří Rila Školení bylo velmi intenzivní, přesto jsme si díky dobré práci organizátorů z asociace Balkan Assist našli čas na půldenní turistiku v horách nebo na prohlídku památek v hlavním městě. Nechyběl samozřejmě ani tradiční mezinárodní večer, kdy se představovaly jednotlivé země a organizace.

    občanské sdružení Hodina H Školení a mládežnické výměny v programu Mládež v akci mohu všem jedině doporučit, nejen že rozšiřují obzory, ale také pomáhají navázat kontakty v zahraničí. Mezinárodní diskuze o přímé demokracii mi vnukla mnoho nápadů, jak se více zapojit do dění ve svém městě a zemi. Věřím, že nabyté znalosti uplatním během Evropské dobrovolné služby v Makedonii, na kterou za několik dní nastupuji, a také později po návratu do České republiky třeba ve svém rodném Pelhřimově a kraji Vysočina.