Cílem semináře, uspořádaného v tomíckém areálu ve Sloupu, bylo shrnout zkušenosti evropských turistických spolků, které mají aktivní mládežnické oddíly. (Foto Tomáš Novotný) Od 9. září po dobu tří dní bylo možno potkat v areálu tomíků ve Sloupu, ve slovutném Herberku Ferdinanda Dobrotivého, anglicky, německy, francouzsky, slovensky i česky hovořící účastníky mezinárodního semináře Turistika mládeže v Evropě, který organizoval neúnavný emeritní předseda KČT Ing. Jan Havelka ve spolupráci s nastupujícím generálním sekretářem KČT Ing. Mojmírem Nováčkem a za aktivní účasti českolipských TOM Chippewa a TOM Dakoti.

    A-TOMEmeritní předseda KČT Jan Havelka hovoří k účastníkům mezinárodního semináře Turistika mládeže v Evropě. (Foto Tomáš Novotný)Cílem semináře, podpořeného Agenturou Mládež, bylo shrnout zkušenosti evropských turistických spolků, které mají aktivní mládežnické oddíly. A tak si vyměňovala zkušenosti třicítka mladých i středněvěkých turistů z německého EWV, rakouského klubu ÖTK, slovenského klubu turistů, francouzského turistického spolku, nemlčeli samosebou ani čeští tomíci. Ti s pestrými mezinárodními aktivitami přijeli až z daleké Ostravy a také z Pacova a mohli se chlubit dlouholetou „družbou“ Skupinové foto před sloupským Herberkem Ferdinanda Dobrotivého (Foto Tomáš Novotný) s partnerskými odnožemi německých a rakouských turistických klubů.

    Zúčastnil jsem se semináře opravdu jen „na skok“, ale i z krátkého večerního nahlédnutí do pomyslné kuchyně jsem odjížděl přesvědčen, že jde o smysluplnou akci s významným mezinárodním přesahem a že se sluší organizátorům i účastníkům poděkovat, že si pro své sněmování vybrali právě sloupský herberk.

    Tomáš Novotný – předseda Asociace TOM