Kapesní manuál občana Sedmiměsíční Česko-španělská spolupráce mladých lidí na projektu „INFLUENCE, dont´be infuenced (OVLIVŇUJ, nebuď ovlivňován)“ slaví úspěchy. Na světlo světa se dostal Kapesní manuál občana v češtině, angličtině a španělštině.

  Neformální skupiny, mládežnické neziskové organizace a místní úřady společně diskutovaly, konzultovaly a zabývaly se tématy aktivního zapojení a účasti mladých lidí na veřejném dění, občanství a informovanosti. V rámci projektu probíhaly workshopy, semináře, ankety dotazníky, práce s různými tištěnými zdroji, setkání s úředníky a politiky, fóra dětí a mládeže, soutěže.

  Kapesní manuál občana je jedním z hlavních výstupů projektu, na kterém pracovali mladí lidé ze šesti měst a ze dvou evropských zemí. Manuál je kapesní příručkou pro mládež, ale také pro veřejnost. Je to stručný návod k možnostem zapojování se do veřejného dění, ovlivňování věcí ve veřejném prostoru, které se nás všech jako občanů týkají, návodem ke spoluúčasti na vytváření kvalitního života v prostředí kolem nás. Manuál nabízí informace, tipy a stručné návody, jak plnit svou

  roli tam, kde žijeme, jak být informovaným a aktivním občanem a nejen pasivní figurkou. Kapesní manuál občana poukazuje na to, že každý má právo mít dostatek informací, právo ovlivnit dění, nejen se k němu vyjádřit, ale také se na něm aktivně podílet, oproti umění si stěžovat a kritizovat. Upozorňuje však nejen na práva, ale také na povinnosti a odpovědnosti každého z nás.

  Kapesní manuál občana a další zajímavosti o celém projektu najdete na webové stránce www.influencedontbeinfluenced.com. Projekt byl podpořen finančními prostředky z evropského Programu Mládež v akci.

  V měsíci listopadu bude Manuál pokřtěn, i když již nyní putuje do evropských zemí, organizací, škol, dětem a mládeži i široké veřejnosti s posláním „povzbudit nás všechny v zájmu o to, co se děje kolem nás!“. Kapesní manuál si můžete stáhnout na webových stránkách, popř. také objednat poštou.

  Dále je Manuál k dispozici v Informačním centru pro mládež Pelhřimov (o. s. Hodina H).