Skupina Stát ČRDM na návštěvě u ministra školství Josefa Dobeše, zleva Aleš Sedláček – předseda ČRDM, Josef Dobeš, Josef Výprachtický Pracovní skupina Stát má za sebou sérii politických schůzek. V minulých třech týdnech jsme navštívili šéfa rozpočtového výboru ing. Pavla Suchánka (podpořil naši snahu o korektnější úpravu smluv o nabytí majetku po bývalém SSM), předsedkyni parlamentního výboru pro vzdělávání a kulturu, docentku Annu Putnovou (i u ní jsme se setkali s pochopením pro to, že zmíněné smlouvy jsou pro naše spolky neférové). Debatovala s námi i o klesající podpoře neziskových organizací a přislíbila v této věci angažmá.
  Schůzce s ministrem školství Josefem Dobešem napomohl kontakt, který jsme s ním navázali ještě před volbami, schůzku bylo možno domluvit okamžitě.

  Skupina Stát ČRDM na návštěvě u ministra školství Josefa Dobeše (zleva Tomáš Novotný, v zrcadle Aleš Sedláček fotí, Josef Dobeš, Josef Výprachtický) Hodina, kterou nám ministr v Poslanecké sněmovně věnoval, byla více než užitečná. Pan ministr Dobeš se ztotožnil s naprostou většinou našich podnětů. Nechal si například vysvětlit, proč není možné nahradit beze zbytku „české“ peníze prostředky evropskými, jakkoliv i ty jsou pro nás milé a vítané. Má pochopení pro to, že úbytek prostředků na klubovny, volnočasové aktivity, tábory, vydávání časopisů či mezinárodní výměny ve sdruženích nebude zřejmě možné nikdy dohnat přísně účelovými penězi z EU, jakkoliv se bude snažit o „šablony“, díky kterým by měly evropské peníze dotéci i do našich sdružení poměrně méně komplikovaným způsobem, než je tomu nyní. Seznámili jsme ministra s našimi podněty ohledně dotační metodiky – a opět, reagoval vstřícně, slovy, že stejně jako nemůže býti státní maturita připravována bez učitelů, musí být spolky zastoupené Českou radou přítomny přípravě metodiky, která se jich bytostně týká.

  Skupina Stát ČRDM předává p. ministrovi školství dětskou skládanku Veselá škola z roku 1950 a pan ministr dárek s potěšením kvituje Slíbil, že iniciuje vznik pracovní skupiny, která bude krom této problematiky řešit i faktický význam titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží. Ministr byl nemile překvapen naším sdělením, že ani po letech udělování tohoto titulu nemá pro spolky jiný než čistě symbolický význam – slibované benefity v podobě menšího papírování či zaručeného přísunu alespoň jisté části státní podpory v praxi nikdy nenastaly.
  Pochopení vyslovil i pro tezi, že by ČRDM měla být znovu zastoupena ve výběrových komisích, a to jak při administrování evropských prostředků, tak i ve výběrových komisích v programech Sdružení, Investice atd. Ministr školství vyslovil názor, že si dovede představit krátký opravný termín v případech, kdy sdružení mírně pochybí v dotačním řízení, například tím,že opomene dodat jednu z příloh či podobným způsobem, který je možné v přesně daném termínu napravit.Obdobné je to například u řady projektů sanovaných z evropských dotačních prostředků.

  Radostné okamihy u ministra školství s dětskou skládankou Jakkoliv jsme v neformálním a věcném hovoru šli „na tělo“, pan ministr se projevil jako rychlý a věc řešící šéf . Obratem, faktickým pokynem, svému aparátu, například zareagoval na náš podnět, že mnohé materiály zůstávají v „kolečku“ ministerstva příliš dlouho a partneři – v tomto případě naše spolky – nejsou pak ani při nejlepší vůli dodržet termíny, které slíbí ministerstvu, smluvním partnerům atd.
  Z jednání skupiny Stát ČRDM u ministra školství Josefa Dobeše (vlevo, vpravo Josef Výprachtický) Ministr se o naši problematiku živě zajímal a požádal nás,abychom ho v dohledné době informovali, jak se věci vyvíjejí a k jakým změnám došlo. To jsme rádi slíbili.

  Bezprostředně po schůzce se šéfem resortu jsme s výsledky jednání seznámili i paní ředitelku Janu Heřmanovou, která uznala, že některé věci je v budoucnu možné změnit a vyjádřila našemu konání podporu.

  Aleš Sedláček, Tomáš Novotný

  crdm

  Schůzky absolvovala pracovní skupina ve složení Aleš Sedláček, Josef Výprachtický, Tomáš Novotný, schůzku s šéfem poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové připravuje v nejbližší době Petr Halada.

  Autoři