pořádané Českou radou dětí a mládeže, 10. prosince 2010 od 10 hodin v historickém sále – Konírně Nostického paláce na Maltézském náměstí 1, Praha 1.

    I letos se budeme věnovat aktuálním tématům, souvisejícím s legislativou, která se bezprostředně dotýká našich organizací. Jak se od minulého roku posunul návrh zákona o veřejně prospěšných organizacích? Jak zákon o dobrovolnictví a dobrovolnické službě? V jakém stavu je hygienická vyhláška a postoj ČRDM k ní? Zákon o loteriích a jiných hazardních hrách, jak se nás dotýká? Jak je v praxi naplňován zákon o základních registrech? Zprávu o plnění úrazové a odpovědnostní pojistky přednese i zástupce Generali Pojišťovny a. s.

    Přístup na místo bude možný od 9.30 hod, začátek jednání je v 10 hodin, předpokládaný konec ve 14 hodin. Občerstvení a pitný režim zajištěn. Po skončení jednání bychom vás rádi pozvali na oběd, servírovaný formou švédského stolu. Definitivní seznam pozvaných hostů zveřejníme před akcí. Jednáme s poslanci, senátory i úředníky státní správy, kteří mají nastíněná témata na starosti.

    Kapacita sálu je omezena, prosím, potvrďte svou účast pomocí formuláře na internetové adrese www.crdm.cz/setkani-2010.

    Za laskavé zapůjčení prostor za režijní náklady děkujeme Ministerstvu kultury.

    Za tým pořadatelů Aleš Sedláček, předseda ČRDM a Tomáš Novotný, vedoucí pracovní skupiny Stát