Velká Duha 2010 V sobotu 27. listopadu 2010 se v Praze konalo 23. zasedání Velké Duhy. Do Prahy se sjeli představitelé dužin (základních článků Duhy) z celé republiky, aby byli seznámeni se zprávami o činnosti Duhovky (předsednictva Duhy), Malé Duhy (kontrolní orgán) a Ústřední kanceláře Duhy. Delegáti schválili rozpočet na rok 2011, prodiskutovali podstatná témata k další činnosti sdružení (metodika, účetnictví, webové stránky, celoduhový rozvoj a vzdělávání).
    Velká Duha potvrdila Petera Suju na pozici viceprezidenta Duhy a zvolila do Duhovky nového člena, Graciána Svačinu z Duhy Zámeček.

    Velká Duha 2010 Během 23. Velké Duhy proběhlo předávání Duhové štafety a čestného uznání Poutník za duhou. Držitelé Duhové štafety z minulého roku, předali ocenění svým nástupcům, které vybrali a rozšířili dál poselství, že práce dobrovolníků ve sdružení dětí a mládeže je vážená a ceněná. Nositelé štafety budou v příštím roce předávat poděkování dalším dobrovolným vedoucím.

    Velká Duha 2010 Letošní nositelé Duhové štafety jsou z řad pamětníků a zakladatelů sdružení i z generace nejmladších vedoucích. Duhovou štafetu z roku 2010 nesou Lenka Lenočka Pospíšilová z Duhy Křišťál, Jaroslav Hádě Hadaš z Duhy Orion, Petr Hryzal Doseděl z Duhy Křišťál, Gracián Svačina z Duhy Zámeček a Miroslav Nemo Hrabinec z Duhy Děti slunce. Čestné uznání Poutník za duhou předává každoročně Duhovka. Letošním oceněným byl Jaroslav „Mussur“ Biolek z přerovské Duhy Klubu Dlažka.

    Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi