Někteří z hráčů jsou nevidomí - a ti, co vidí, zavážou si oči... (ŽTJ - Do dna!) Do dna! - na netradiční silvestrovský pobyt plný her pozvalo kamarády sdužení Život trochu jinak Ve dnech 28.12. – 1.1. a letech 2010 – 2011 se uskutečnil vědecký experiment mající za cíl držet skupinu zhruba dvou desítek jedinců v nezvyklých podmínkách a pozorovat jejich reakce. Tento pokus dostal krycí podnázev Silvestr jinak alias Do dna. V nepříliš sterilním prostředí skautské základny v Červeném Hrádku u Sedlčan vznikla navzdory nepříznivým podmínkám laboratoř, v níž se po několik dní mísily různé lidské povahy a osobnosti.

  Výsledná směs vykazovala harmonickou vůni a barvu. Objevovaly se různé reakce jednotlivých prvků na různé podněty – někdo si přišel na své při venkovních pohybových aktivitách, jiný při vyrábění svíček, diskuzích či zpěvu. Pokud je mi známo, žádná z reakcí nebyla tak mocná, že by daný jedinec vypěnil. Jak by také mohl, když nad všemi od začátku až do konce bděl velký Kekel…

  Jednoduchá „pavučina“ – to je pro zdravého brnkačka, pro nevidomého výzva... (ŽTJ - Do dna!)Jednoduchá „pavučina“ – to je pro zdravého brnkačka, pro nevidomého výzva a pro vozíčkáře pořádný problém (ŽTJ - Do dna!) Nový rok byl nakonec přivítán laboratorně připraveným koktejlem podávaným ve velkých zkumavkách z toho, co si každý vypreparoval. Vstup do roku 2011 měl tedy různé příchutě, doufejme, že některé zůstanou pouze symbolické (jako třeba kyselost octa).
  Věřím, že mluvím i za ostatní členy výzkumného týmu – už se těšíme na další experiment!

  foto Martin Sukaný a ŽTJ
  Více fotografií najdete ve fotogalerii na www.zivotjinak.cz

  Sdružení Život trochu jinak připravuje různé integrační aktivity nejen pro své členy, ale i pro další mladé lidi se zrakovým či tělesným postižením i bez něj z celé republiky. Tato akce se uskutečnila za finanční podpory Evropského programu Mládež v akci a Nadace Vodafone ČR.o. s. Život trochu jinak, www.zivotjinak.cz#inkluze #socialnizaclenovani

  #inkluze #socialnizaclenovani

  Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.

  Zahájení pobytu na Červeném Hrádku mělo
  Má ještě někdo něco, co se dá obléct? (ŽTJ - Do dna!)
  Terénní hra s úkoly se protáhla až do večera... (ŽTJ - Do dna!)
  Na Silvestra nastane pouštění lampionů štěstí - každý si může připsat nebo namalovat své přání (ŽTJ - Do dna!)
  Na Silvestra nastane pouštění lampionů štěstí - každý si může připsat nebo namalovat své přání (ŽTJ - Do dna!)
  Terénní hra s úkoly se protáhla až do večera... (ŽTJ - Do dna!)
  Terénní hra s úkoly se protáhla až do večera... (ŽTJ - Do dna!)
  Silvestrovské pouštění světel – lampionů přání... (ŽTJ - Do dna!)

  Autoři