Téměř v každé osmé evropské domácnosti žije dítě mladší šesti let. Devatenáct milionů těchto dětí, tedy jedno z pěti, je ohroženo chudobou. Za jeden z předpokladů toho, aby i tyto děti získaly přístup k celoživotnímu učení, sociální integraci, osobnímu rozvoji a zaměstnatelnosti v dospělosti, považuje Evropská komise zajištění přístupu ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání pro všechny.

    Projekt má mimo jiné přispět během nejbližších 10 let k vymanění alespoň 20 miliónů lidí z chudoby a sociálního vyloučení…

    Celý článek:
    http://www.novinky.cz/veda-skoly/225563-evropska-komise-chce-zajistit-pristup-k-predskolnimu-vzdelavani-vsem-detem.html?ref=boxE