Základní otázkou je, zda se má na českých středních školách vyučovat sexuální výchova, jakým způsobem a v jaké míře.
  V roce 1989 přijata mezinárodní úmluva o právech dítěte, která staví zájem dítěte nad jakoukoli činnost státu. Dítě má právo na informace všeho druhu, právo na vzdělání a státu je uložena výchova k plánovanému rodičovství. Práva dětí jsou tedy právům rodičů nadřazena.
  Na jaře 2010 vydává ministerstvo školství příručku pro učitele Sexuální výchova – vybraná témata, která rozpoutává širokou debatu.
  Nejviditelnější reakcí je petice Výboru na ochranu rodičovských práv, který příručku kritizuje.

  Rodiče dětí se dělí na dva základní tábory. Jeden zastává výše zmíněná stanoviska, druhý by rád problematiku sexuální výchovy a lidských hodnot ponechal výhradně na domácím prostředí rodiny. První skupina věří, že dostatek informací z oficiálních zdrojů bude ku prospěchu jejich dětem a pomůže jim v budoucích rozhodnutích. Argumenty z druhé strany se obávají, abych nebyla sexuální výchova podávána pouze jako představení sexu bez lásky a dalších abstraktních lidských hodnot, které k intimním vztahům zajisté patří.

  Přečtěte si celý článek, který porovnává pro a proti:
  http://www.kecejmedotoho.cz/clanky/sexualni-vychova-na-skolach

  A co na to řeknou studenti? Sledujte:
  http://www.kecejmedotoho.cz