Zástupci Pionýra a Folklorního sdružení ČR hodnotili dosavadní spolupráci V pondělí 21. 3. 2011 se sešli zástupci Folklorního sdružení ČR a Pionýra, aby společně vyhodnotili smlouvu o spolupráci, kterou uzavřeli v lednu 2009 na koncertu Děti dětem.

  Úvod setkání byl věnován ohlédnutí za spoluprací obou organizací celkově v uplynulých dvaceti letech, ať už přímo, nebo od roku 1998 na půdě České rady dětí a mládeže. Vzhledem k dlouhodobě dobrým vztahům bylo možné konstatovat, že i když se každé sdružení soustřeďuje na jiný druh činnosti, při mnoha příležitostech si jsou vzájemně prospěšná. Smlouva z roku 2009 tento vztah ještě upevnila, přestože v jejím naplňování jsou nepochybně rezervy, jež si přítomní zástupci jasně pojmenovali.
  Daří se vzájemné zastoupení na nejvýznamnějších akcích a související propagace, prostor pro zlepšení spolupráce se nabízí v oblasti propojení konkrétních aktivit na všech úrovních organizací a také ve větším propojení informačních toků.

  Druhá část proto byla věnována výhledu do budoucna především ve věcné rovině akcí, projektů a způsobů, jak je vzájemně podpořit. Ještě tentýž den se následně sešla například skupinka zástupců obou organizací nad tématem sociální sítě Facebook a zkušeností s jeho využíváním v obou sdruženích.

  FoSPionýr Za Folklorní sdružení se jednání zúčastnili Zdeněk Pšenica (předseda FoS ČR), Jarmila Mrnuštíková (generální sekretář zahraničních vztahů FoS ČR), Ondřej Mánek (sekretariát FoS ČR), Kazimír Jánoška (šéfredaktor časopisu FOLKLOR) a Jiří Pokorný (tajemník FoS ČR).
  Pionýr zastupovali Martin Bělohlávek (předseda Pionýra), Libuše Nejedlá (1. místopředsedkyně Pionýra), Miroslav Jungwirth (člen České rady Pionýra a představenstva ČRDM) a Jakub Kořínek (člen Výkonného výboru ČRP a odpovědný redaktor vnitřního zpravodaje Mozaika Pionýra).

  Setkání probíhalo v přátelském duchu a bylo již předběžně dohodnuto, že zhruba za rok proběhne další – tentokrát jej pro změnu bude hostit FoS ČR.

  http://www.folklornisdruzeni.cz/

  http://www.pionyr.cz/