V letošním roce se uskuteční více než 60 folklorních festivalů a akcí.
    Ty jsou publikovány s předstihem již v květnu v roce 2010 ve Skládačce, která je distribuována v nákladu mnoha desítek tisíc výtisků u nás i v zahraničí, a v kalendáři Folklorních akcí, který vyšel v lednu 2011.
    Vzhledem k organizačním a technickým okolnostem došlo u pěti festivalů k posunům termínů jejich konání. Jedná se o MFF Rožnovská valaška, MFF Plzeň, FF Sousedé, FF Soláň a Krajanský festival v Praze.

    Více informací:
    http://www.folklornisdruzeni.cz/

    http://www.folklornisdruzeni.cz/zmeny-terminu-nekterych-folklornich-festivalu-2012