občanské sdružení Hodina H Informační centrum pro mládež (ICM) Pelhřimov spadá pod občanské sdružení Hodina H.
  ICM Pelhřimov funguje již téměř deset let a stále se v něm něco děje. I po tak dlouhé době existence přichází novinky! ICM Pelhřimov podporuje, informuje, nasměruje, poradí a pomůže.
  ICM Pelhřimov pořádá různé aktivity, organizuje kluby volného času, hostí dobrovolníky na Evropské dobrovolné službě v rámci programu Mládež v akci a především informuje.
  Již zmíněné novinky v ICM Pelhřimov s informovaností přímo souvisejí. ICM Pelhřimov připravilo informace v novém kabátě. Stačí otevřít webové stránky Hodiny H a kliknout na odkaz ICM. Uvidíte, že ICM Pelhřimov nově aktuálně informuje o tématech Studium, Práce, Volný čas, Cestování, Dobrovolnictví a Projekt, projekty. Pod daným odkazem najdete čerstvé informace z dané oblasti a často přímo z Pelhřimova, kraje Vysočina, popřípadě z České republiky. Pod odkazem Internet se objeví videa, která propagují bezpečný internet a varují před zneužitím osobních informací či informací zveřejněných v různých sociálních sítích. Dalším odkazem jsou Akce. Akce umožňují mládeži, školám a různých sdružením či mládežnickým organizacím vložit své akce na internet a informovat tak o nich ostatní. Stačí vložit veškeré informace do formuláře a je-li vše v pořádku, pak se daná akce objeví na stránce ICM Pelhřimov.

  Ještě musíme zmínit odkaz i-katalogy, kde najdete vše, co potřebujete. Do slova a do písmene. I-katalogy vytvořila ICM v ČR díky projektu Klíče pro život NIDM MŠMT v rámci klíčové aktivity Podpora informačního systému pro mládež. Pokračujeme s odkazem Remix. Remix je internetový časopis tvořený 14 koordinátory ze 14 krajů České republiky. Remix je zaměřený na mládež, a proto se jeho měsíční témata mládeže přímo dotýkají. Jedním z koordinátorů je i zástupce ICM Pelhřimov. I Remix vznikl díky projektu Klíče pro život.

  Posledními odkazy, které na Vás na stránkách ICM Pelhřimov čekají, jsou Forum a Dotay. Forum slouží jako prostor pro vyjádření na různá témata a také umožňuje různá témata začít. Dotazy jsou pak prostředkem pro různé otázky, místem pro otazníky, se kterými Vám ICM Pelhřimov pomůže.
  Samozřejmě na stránkách i nadále najdete důležité odkazy Národního informačního centra pro mládež o tématech: Vzdělávání, Práce, Volný čas, Cestování, Zdraví, Sociálně patologické jevy, Ekologie, Sociální skupiny a hnutí, Občan a stát, Mezinárodní a národní organizace a Mládež v EU.

  A jaké služby ICM Pelhřimov poskytuje? Poskytování informací zdarma, internet, wi-fi zóna, tisk, kopírování, skanování, zálohování dat, zapůjčení dataprojektoru, promítacího plátna, notebooku, Evropská informační síť pro mládež Eurodesk a Program Mládež v akci, prodej ISIC, ITIC, IYIC.
  Také je třeba zmínit, že ICM Pelhřimov je ICM certifikované MŠMT. ICM Pelhřimov při občanském sdružení Hodina H splnilo požadavky Národního kodexu standardů kvality poskytovaných služeb v ICM tak, jak je stanoveno v Koncepci rozvoje informačního systému pro mládež v ČR. ICM Pelhřimov je také členem Asociace pro podporu ICM v ČR, spolupracuje s Národním informačním centrem pro mládež a zapojuje se do aktivit Evropské agentury pro informovanost mládeže a poradenství.