projekt Kecejme do toho - strukturovaný dialog mládežeV úterý 19. dubna proběhla v prostorách Magistrátu Hlavního města Prahy závěrečná konference projektu Kecejme do toho, při níž byla dopracována a schválena stanoviska všech šesti témat projektu. Témata navrhli sami mladí lidé skrz internet, v minulých měsících o nich diskutovali a pracovali na výstupu pro politickou reprezentaci České republiky. K tématům se mohli vyjadřovat na sociálních sítích, webové stránce projektu, ale i při workshopech a diskuzích s odborníky po celé ČR. Stanoviska vznikala na základě více než 3500 názorů mladých, z toho 700 se účastnilo debat ve městech. O výstupech bude možné od pondělí 25. dubna hlasovat i veřejně na stránkách projektu www.kecejmedotoho.cz.

  Účastníci projektu podpořili konání státních maturit, ale sepsali řadu praktických připomínek, na kterých má být ještě zapracováno.

  Celé stanovisko viz http://www.kecejmedotoho.cz/files/up/sd-statni-maturita-final.pdf

  Zpoplatnění vysokoškolského studia je z jejich pohledu přijatelné jen při dodržení několika podmínek, např. výše školného musí být jasně známa před přihlašováním a nesmí se po celou dobu studia měnit, vybrané prostředky musí zůstat v rukou státu a nesmí být zneužity k vytváření soukromých finančních produktů, které by mohly mít negativní dopady na ekonomickou situaci studentů do budoucna. Zároveň musí být zavedeny efektivní možnosti stipendií.

  Celé stanovisko viz http://www.kecejmedotoho.cz/files/up/sd_zpoplatnovani-vs-final.pdf

  Výuka sexuální výchovy na školách získala velkou podporu a účastníci připravili i základní osnovu, co a v jakém stupni by mělo být vyučováno. Stanovislo velmi kladně ohodnotil i Martin Krejza, vrchní ředitel sekce vzdělávání MŠMT.

  Celé stanovisko viz http://www.kecejmedotoho.cz/files/up/sd-sexualni-vychova-na-skolach-final.pdf

  Šikana a kyberšikana jsou stále velmi palčivé problémy české společnosti, a proto účastníci připravili také řadu doporučení, zejména pro stát a školy, jak se k těmto záležitostem postavit.

  Celé stanovisko viz http://www.kecejmedotoho.cz/files/up/sd-sikana-a-kybersikana-final.pdf

  Stát má také více podporovat mladé rodiny. Současná situace je z pohledu účastníků projektu velmi špatná – v realitě nevidí rodinu jako základní jednotku státu a žádají proto změny, které by mladé rodiny více podpořily, a to nejen ty ze znevýhodněných socio-ekonomických prostředí, ale i širší střední třídu společnosti. V té se mladí lidé potýkají s problémy při zakládání rodin a v konečném efektu to mívá špatné dopady na jejich děti.

  Celé stanovisko viz http://www.kecejmedotoho.cz/files/up/sd-podpora-mladych-rodin-final.pdf

  V otázce legalizace marihuany účastníci projektu nedospěli k jednoznačnému závěru. Ke shodě došli jen u několika základních bodů, dali ale zároveň také doporučení, na co dát pozor v případě, že by k legalizaci stát směřoval.

  Celé stanovisko viz http://www.kecejmedotoho.cz/files/up/sd-legalizace-marihuany-pro-i-proti-final.pdf

  V rámci projektu probíhaly i konzultace pro Evropskou unii na téma zaměstnanost a zaměstnavatelnost mladých. Tyto byly zapracovány i do zprávy Národní pracovní skupiny MŠMT a to jak pro evropskou, tak národní úroveň.

  Mladí lidé by uvítali např. širší uznání neformálního a informálního vzdělávání, volnočasových aktivit pro mladé, které pomáhají rozvíjet tvořivost dětí a mladých lidí a zároveň umožňují získávat důležité zkušenosti. Školy by měly rozšířit svoji nabídku předmětů o praktické stáže a více spolupracovat jak s úřady práce, tak s podniky a živnostníky ve svém okolí. Mladí lidé postrádají smysluplnou celostátní koncepci v této oblasti a chybí jim faktor motivace ze strany státu, respektive úřadů práce. Více by měli být podporováni mladí podnikatelé, a to jak vzděláváním, daňovými zvýhodněními, ale i startovacími granty. Na proces počátku podnikání mladých by mělo být nahlíženo i jako možnost dalšího vzdělávání s případným pozitivním dopadem na ekonomiku společnosti do budoucna.

  Celá zpráva viz http://www.kecejmedotoho.cz/files/up/sd-zamestnanost-zamestnavatelnost-final.pdf

  Více také viz jednotlivá stanoviska projektu na stránkách www.kecejmedotoho.cz

  Projekt Kecejme do toho – strukturovaný dialog mládeže má za cíl podpořit participaci mladých lidí na veřejném dění národní i evropské úrovně. Realizátorem projektu je Česká rada dětí a mládeže, partnerem je Národní parlament dětí a mládeže. Projekt je financován z grantu Mládež v akci, přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a za podpory Zastoupení Evropské komise v ČR.

  Autoři