Logo projektu Finanční gramotnost Přemýšleli jste někdy o tom, jak může být oddílový program užitečný k získání takových schopností jako „umí hospodařit s penězi“ anebo „umí na svůj projekt získat finanční zdroje a projekt pak realizovat“? Ať už ano anebo ne, právě teď je tu zajímavá možnost jak právě takové schopnosti rozvinout, získat na to zajímavé finanční prostředky a ještě to spojit s věcmi, které s oddílem tradičně děláme, třeba charita nebo akce pro veřejnost.
  Účast v projektu Najdi investora neboli podnikání na nečisto tohle všechno nabízí.
  Stačí připravit srozumitelný a přesvědčivý projekt.
  Pokud bude projekt realistický a investora opravdu přesvědčí, získáte 1000 – 10 000 Kč (podle toho, na kolik vyčíslíte náklady) na jeho realizaci. Zisk, kterého dosáhnete, pak poputuje… na charitu. Podle vaší volby a dohody s organizátory buď na jednu ze skautských sbírek: „Kapka“ anebo na „Postavme školu v Africe“ nebo jinou charitu podle vašeho rozhodnutí.

  O co přesně jde a proč bychom se měli zúčastnit?
  V rámci projektu Finanční gramotnost, na kterém se podílí Česká rada dětí a mládeže s Junákem, nabízíme poskytnutí prostředků na „investici“, kterou si budete moc vyzkoušet realizovat a pokusit se poskytnuté prostředky zhodnotit. Co budete dělat je zcela na vaší fantazii a možnostech. Nabízíme uhrazení nákladů například na materiál, nájmy nebo cokoli jiného, co budete potřebovat. Můžete uspořádat kulturní vystoupení, vydat tiskoviny, poskytovat služby, nabízet výrobky, vše závisí jen na vaší fantazii, chuti a možnostech.
  Kde jinde se naskytne možnost vyzkoušet si podnikání se vším všudy, ale bez rizika a ještě přispět na dobrou věc? Zároveň si můžete přiučit i nějakou novou praktickou dovednost, ke které byste se třeba jinak vůbec nedostali. Aktivity, které by vás mohly inspirovat: tvorba výrobků a jejich prodej, výroba a tisk místních novin, divadelní vystoupení nebo filmová projekce (můžete natočit i vlastní film), výroba upomínkových předmětů, poskytování služeb, výtěžek z plesu apod. Doporučujeme využít příležitostí, jako různá výročí, jarmarky, sportovní utkání, festivaly a další.

  Podmínky:
  Minimální poskytnutá částka je 1000 Kč, maximální 10 000 Kč. Protože se jedná o Unijní projekt směřovaný na hospodářsky slabší regiony, jsou z účasti vyloučena všechny pražské oddíly (rozhoduje sídlo organizační jednotky). Záměry je možné předem konzultovat. Na aktivitě by se mělo podílet alespoň 5 mladých lidí, aby se jednalo o činnost oddílu, nikoli jednotlivců. Přihlášky je možné vyplňovat online prostřednictvím webového formuláře nebo zasílat do 30. 5. 2011 na adresu tdc@junak.cz, v předmětu zprávy uveďte „FG – najdi investora“.
  O přidělení či nepřidělení prostředků budou všichni žadatelé informováni do 15. 6. 2011. Kromě samotné realizace projektu po vás budeme chtít závěrečnou zprávu se zhodnocením, co vám projekt přinesl za zkušenosti a fotodokumentaci se souhlasem k uveřejnění. Samozřejmostí je vyúčtování.
  Více informací na http://www.rozumimefinancim.cz/investor/

  Podle čeho budeme vybírat?
  Hlavním kritériem výběru bude váš podnikatelský záměr – jeho šance na úspěch. Kromě toho nás bude ještě zajímat váš odhad, jak dokážete zhodnotit každou investovanou korunu, snažte se tedy vymyslet něco co nejvýnosnějšího. Další informace budou zveřejněny na webu http://www.rozumimefinancim.cz/. Žádost můžete doplnit multimediální přílohou (audio, foto, video), ve které nám představíte váš plán (není podmínkou).

  Co za to?
  Hlavní motivací by pro vás měla být především cenná zkušenost a morální přínos. Ale protože se jedná o rozsáhlejší aktivitu, rozhodli jsme se nejúspěšnější projekty i odměnit a to hned tři nejúspěšnější projekty. Hlavní cenou bude dataprojektor, druhou a třetí pak poukázky do outdoorové prodejny JUN. Jak se pozná, kdo je nejlepší? Jednoduše: zvítězí projekt, který dosáhne nejvyššího zisku po odečtení nákladů (poskytnutých prostředků na realizaci investice).

  Těšíme se na vaše podnikatelské záměry!

  Podívejte se na stránky projektu http://www.rozumimefinancim.cz/ a zjistěte více.

  Investice do rozvoje vzdělávání