Kapka - humanitární akce na pomoc nemocným leukémiíO víkendu 10. – 12. června 2011 již potřinácté spojí síly stovky dobrovolníků z řad starších skautů a skautek v rámci akce KAPKA. Pod heslem „Společně proti leukémii“ budou mýt okna vozidel na čerpacích stanicích po celé ČR, aby tak pomohli lidem s nemocemi krvetvorby.
  KAPKA 2011 je celostátní humanitární akce probíhající 10. – 12. června 2011, kterou pořádají skauti a Nadace pro transplantace kostní dřeně. Jejím cílem je upozornit veřejnost na problémy lidí postižených nemocemi krvetvorby, na možnost přihlásit se do Českého národního registru dárců dřeně a v neposlední řadě také získat finanční prostředky určené k rozši­řování registru. Pro skauty je akce skutečnou pomocí lidem kolem sebe – aktivně něco dělají pro to, aby věc pomohli změnit k lepšímu.

  Projekt KAPKA - pod heslem „Společně proti leukémii“ umývají skauti okna vozidel na čerpacích stanicích po celé ČR, aby tak pomohli lidem s nemocemi krvetvorby (foto archiv Junáka) Během minulých ročníků KAPKY se podařilo skautům a skautkám vybrat již více jak sedm milionů korun. „Nemalým dílem přispěl k výsledku minulý ročník, kdy se podařilo shromáždit více jak 400.000 korun. Kapka bude letos probíhat v 31 městech a obcích, ve kterých bude 500 dobrovolníků na více než 70 čerpacích stanicích po celé republice umývat projíždějícím řidičům skla automobilů a nabízet možnost příspěvku do zapečetěných kasiček“, uvádí koordinátorka projektu Martina Nováková.

  Junák - svaz skautů a skautek ČR KAPKA je projekt jedinečný tím, že se snaží oslovit širokou veřejnost a vysvětlit důležitost dobrovolníků pro darování kostní dřeně. Zatímco samotnou transplantaci platí zdravotní pojišťovny, vyhledání vhodného dárce – a s tím spojené vytvoření registru potenciálních dárců kostní dřeně – je hrazeno pouze prostředky, které se podaří Nadaci získat od dárců a sponzorů. Cílem KAPKY je oslovení lidí, kteří jsou ochotni se zapsat do Registru dárců kostní dřeně a zároveň získání finančních prostředků na jeho existenci.

  Mediálním partnerem akce je Zelená vlna Českého rozhlasu 1 – Radiožurnál. Skautské hnutí, které má na celém světě přes 40 milionů členů a prošlo jím přes půl miliardy lidí, mezi Čechy mnoho významných osobností, oslavilo v roce 2007 sto let od začátku své existence. V roce 2011 se skauti a skautky zapojují do Evropského roku dobrovolnictví.


  Skautská humanitární akce KAPKA
  • Pořádá ji Junák – svaz skautů a skautek ČR ve spolupráci s Nadací pro transplantaci kostní dřeně.
  • Podílí se na ní 500 skautů ve věku od 15 do 30 let, kteří dohromady za víkend odpracují asi 7000 hodin.
  • Junák – svaz skautů a skautek má 45 tisíc členů a je tak největší organizací dětí a mladých lidí v ČR.
  • Čtyři tisíce dospělých pomáhají dobrovolně jako vedoucí skautských oddílů. Další dva tisíce zajišťují podpůrné činnosti. Skauting má tedy víc „pracovníků“, než například Česká televize (2500) nebo všechny české pobočky firmy McDonalds (3600).
  • Činnost dospělých ve skautingu činí za rok minimálně dva miliony hodin dobrovolnické práce.
  • Skauting je největší výchovné hnutí pro děti a mládež na světě – hlásí se k němu asi 40 milionů dětí a mladých lidí – z téměř všech zemí světa.
  • Skauting je zaměřen na všestranný rozvoj osobnosti mladých lidí. V kolektivu kamarádů a prostřednictvím zábavného programu lidé získávají široké spektrum důležitých dovedností – mimo jiné třeba dovednosti sociální.
  • Skauting chybí pouze v šesti státech světa. Vznikl v roce 1907 v Anglii, odkud se rychle rozšířil do pěti kontinentů.
  • Skautské hnutí, které má na celém světě přes 40 milionů členů a prošlo jím přes půl miliardy lidí, mezi Čechy mnoho významných osobností, oslavilo v roce 2007 sto let od začátku své existence a je tak nejvýznamnější organizací pro trávení volného času dětí nejen v ČR ale i ve světe. Skauti mají přes 45.000 členů v celé ČR.