Národní institut dětí a mládežeAž do 27. září mohou děti a mladí lidé do 18 let zasílat své práce do I. ročníku fotografické soutěže Život kolem nás, kterou nově vyhlašuje Národní institut dětí a mládeže MŠMT. Soutěž je určena těm, kteří navštěvují školní družiny, školní kluby, střediska volného času nebo se zapojují do aktivit některé nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží. Iniciátorkou soutěže je Mgr. Danuše Netolická z oddělení neformálního vzdělávání NIDM, kde má mimo jiné na starosti oblast inkluze dětí s různými znevýhodněními a prevenci sociálně-patologických jevů.

  Na otázku, proč právě fotografická soutěž, Danuše Netolická odpověděla:
  „Nevím, kde jsem si přečetla motto, nebo chcete- li citát: The only reasen to compete is to improve yourself – Jediný důvod proč soutěžit, je zlepšit sám sebe. Tato slova plně vystihují podstatu mého rozhodnutí realizovat fotografickou soutěž. Ani téma není náhodné – Život kolem nás. Kdo jiný umí lépe vnímat svět a život kolem nás než děti a mládež? Je dobré se dívat na problémy i krásu kolem jejich očima. Dokáží vidět i to, co mnohým dospělým uniká. Navíc jsou soutěživé – jejich motivací je možnost ukázat, co umí a přesvědčit samy sebe, že jsou šikovné. Důležité je, že během soutěže získávají zkušenosti, vzdělávají se a smysluplně využívají volný čas. Umístění v soutěži či získání ceny je dále povzbuzuje v pokračování a rozvíjení jejich zájmu, přirozeného nadání a případně i talentu.

  Stěžejním tématem soutěže je Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání. Je to téma důležité a bude zajímavé vidět je očima dětí a mládeže. Dílčí témata Musíme si pomáhat, Jsou jiní než ostatní a Patří mezi nás budou pro soutěž určitou prověrkou pohledu na tuto problematiku. Určitě dojde na fotografie příkladů přátelství, spolupráce a pomoci handicapovaným dětem a mládeži nebo zachycení příkladů dobré praxe. Ale můžeme uvidět i věci, které nebudou tak pozitivní. Pozorováním života kolem nás se děti a mládež nejlépe naučí vnímat tuto problematiku a nenásilně se poučí. Je to daleko lepší než teoretizovat a vysvětlovat. Praxe pomůže odhalit a ukázat, co je potřeba pro kvalitní pomoc našim handicapovaným dětem, mládeži i jejich rodičům.
  Věřím, že v našich střediscích volného času, školních družinách, školních klubech a nestátních neziskových organizacích pracujících s dětmi a mládeží se najde hodně zájemců o tuto soutěž a my se budeme těšit na krásné fotografie.“

  Jiří Ježek, paralympionik a mistr světa v silniční a dráhové cyklisticeSe soutěží bude spojeno několik zajímavých osobností z oblasti sportu, vědy a kultury. Tím prvním, kdo naši soutěž podporuje a zahajuje, je Jiří Ježek, několikanásobný paralympijský vítěz a mistr světa v silniční a dráhové cyklistice. Ten nám také poskytl následující rozhovor:

  Co vůbec člověku podle Vás přináší sport, a to jak amatérský, tak profesionální?
  Sport je významný fenomén a provází nás od dětství až do pozdního věku. Samozřejmě, že rekreační sport je nezbytnou aktivní cestou ke zdraví a dobré životní pohodě. Profesionální sport je zase významnou zábavou moderní doby, přináší fanouškům nezapomenutelné zážitky. Pro děti můžou být špičkoví sportovci vzorem, důkazem, že má smysl zkusit něco dokázat.

  Proč si myslíte, že i v dnešní době má smysl vštěpovat dětem pojmy a hodnoty jako čestnost, fair-play, pomoc druhému?
  Myšlenka fair-play je stále strašně důležitá i v profesionálním sportu. Čestné soupeření je pro většinu sportovců mnohem výš, než krátkodobý úspěch. Myslím, že tohle by mělo být součástí nejen sportu, ale chování každého z nás i v běžném životě. Dětem je tohle vlastní a my dospělí se musíme snažit, abychom dětem zbytečně nedávali špatné příklady, ale naopak v nich podporovali a utvrzovali smysl pro fair-play a čest.

  Významnou roli v tom, abyste se vypořádal se svou situací po úraze, hrála vůle. Jak si myslíte, že by se měla u dětí rozvíjet?
  Silná vůle je právě skvělou součástí sportu. Vždyť pro vítězství potřebujete hlavně silnou vůli. Já sportoval odmalička a myslím, že i to mi významně pomohlo překonat následky úrazu. Když jsem v jedenácti letech přišel o nohu, byla moje vůle vypěstovaná sportem tím nejsilnějším hnacím motorem. Samozřejmě, že mi strašně moc pomohli rodiče a kamarádi ze školy.

  Jak a čím bylo pro Vás důležité mít vzor?
  Mé vzory pro mě vždycky byly motivací. Viděl jsem na jejich úspěchu, že se vyplatí jít za svým snem. Chtěl jsem dosáhnout podobných výsledků, podobného uznání ostatních. Z každého svého „hrdiny“ jsem se snažil vzít s „něco“ pro svůj život. Možná že i to mi potom hodně pomohlo ve sportovní kariéře.

  Dneska jste sám pro mnohé vzorem. Mohl byste uvést konkrétní příklad někoho, kdo díky Vám překonal tíživou situaci a byl ji schopen řešit?
  Mám velkou radost, že díky svým sportovním úspěchům mohu být vzorem podobně hendikepovaným lidem, ale i těm „zdravým“. Velice často dostávám dopisy a příběhy lidí, kterým osud do života zasáhl nějakým úrazem či nemocí. Pokud mohu, snažíme se je s mou manželkou navštívit, pomoci nebo poradit, protože vím, jak je takový impuls „do začátku“ důležitý. Mám pak velkou radost, když mi po čase přijde poděkování, že můj příběh dal jejich životu novou „šťávu“ a že jim pomohl překonat nejhorší období. V tom vidím největší smysl mých sportovních aktivit. Samozřejmě, že nejvíc si každý pomůže sám, já těm lidem jen nenápadně mohu ukázat cestu. Ale snad i to pomáhá…

  Stal jste se jednou z tváří naší fotografické soutěže. V čem vidíte její smysl a co byste vzkázal na startovní čáře soutěže dětem, které se soutěže zúčastní?
  Chtěl bych dětem popřát, ať každému malému fotografovi přinese soutěž spoustu krásných zážitků. Fotografie totiž budou zachycením jejich úžasných životů. Dětské oči dokáží vidět svět krásnější, čistší a férovější. Proto věřím, že fotografie budou pro nás dospělé, ale i pro kamarády soutěžících důkazem, že svět kolem nás je stále ještě plný přátelství, pomoci a radosti!

  #inkluze #socialnizaclenovani

  #inkluze #socialnizaclenovani

  Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.

  Autoři