paragrafKulatý stůl neziskových organizací pracujících v oblasti výchovy dětí a mládeže, životního prostředí, sociálních služeb a dalších. V rámci Evropského roku dobrovolnictví, který si klade za cíl vytvořit dobré podmínky pro činnost dobrovolníků, pořádá Česká rada dětí a mládeže setkání s klíčovou osobností přípravy zásadní normy občanského práva, budoucího Občanského zákoníku Prof. Dr. JUDr. Karlem Eliášem.

    Debatovat se bude hlavně o budoucím spolkovém právu, včetně ukotvení veřejné prospěšnosti v navrhovaném OZ, stejně tak jako o připravovaném návazném zákonu o Veřejně prospěšných organizacích.

    Kulatý stůl proběhne 18. 7. 2011 od 15 do 17 hod. v sídle Zastoupení Evropské komise, Evropský dům v Jungmannově ulici 24, Praha 1.

    Prosíme o potvrzení účasti do středy 13. 7. Petře Chourové na email petra.chourova@crdm.cz

    Autor