Mládež EU Evropská komise představila koncem června návrh rozpočtu Evropské unie v následném víceletém rámci, tedy na období 2014 – 2020. Z pohledu investic evropských peněz do rozvoje mladých lidí se jedná o dobrou zprávu, neboť celkový rozpočet na výměnné programy, přeshraniční zkušenost, vzdělávání apod. byl navýšen celkově na 15,2 mld EUR. V rozpočtu se tak odrazila skutečnost, že mladí lidé se stali jednou z 8 nejvyšších priorit EU do roku 2020 v rámci stejnojmenné strategie „Evropa 2020“.

    EU - Evropská komise Z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží se zatím jedná o nejistý výsledek, neboť stále není jasné, kolik peněz by mělo být vyčleněno na jejich agendu, evropskou dobrovolnou službu a projekty financovatelné dnes zejména programem Mládež v akci. Jasné zatím je, že Evropská komise definitivně nepočítá se zachováním samostatného pokračování programu Mládež v Akci po roce 2013 a projekty z něj financovatelné by měly spadat pod společný celoevropský program pro mládež o jehož názvu se stále spekuluje. Řada členských států se tomu ale snaží na evropské půdě zabránit a samostatný program Mládež v akci zachovat i v nové finanční perspektivě 2014 – 2020 tak, aby byl organizacím pracujícím s dětmi a mládeží a mladým lidem co nejblíže. Česká republika je v tomto směru jedním z nejaktivnějších států, který již realizoval řadu snah názor Evropské komise změnit. V současné době samostatný program podporuje aktivně na 16 členských zemí EU, což ale stále není dostatek. Celkový výsledek ještě může ovlivnit také Evropský parlament, takže jak bude možné čerpat evropské peníze na projekty NNO pracujících s dětmi a mládeží bude jasné až během roku 2013.

    Česká rada dětí a mládeže je do procesů příprav nového finančního programu pro mládež zapojena jako jeden z mnoha konzultantů jak na národní, tak na evropské úrovni již více než rok. I nadále bude pokračovat ve vyjednávání nejlepších podmínek pro čerpání evropských prostředků pro organizace pracující s dětmi a mládeží a projekty mladých lidí.

    Autor