Karel Liška, prezident Památkové komory a Aleš Sedláček, předseda ČRDM Už počtvrté se vyhlašovaly výsledky soutěže Má vlast v srdci Evropy, za kterou stojí Památková komora, a tentokrát kromě ČRDM se na tom podílel i NIDM. Tato soutěž je takovým malým vítězstvím nelhostejných.

  Absolutním vítězem 4. ročníku se stal František Vácha - tvůrce unikátního muzea v Drážkově Tato soutěž se zrodila roku 2004 jako příklad propojení různých oblastí občanské společnosti – v tomto případě konkrétně péče o kulturní dědictví a výchovy dětí a mládeže. Primární iniciativu měl tehdejší prezident Památkové komory Karel Liška, který se na základě předchozích dobrých zkušeností z přípravy Asociace nestátních neziskových organizací obrátil na tehdejšího ředitele kanceláře České rady dětí a mládeže Jiřího Zajíce s návrhem uspořádat soutěž, která by zapojila zejména děti a mladé lidi do poznávání pokladů naší země a také do přiměřené starosti o toto dědictví. Vycházeli přitom z toho, že na jedné straně běžná výuka právě toto příliš nerozvíjí a na druhé straně řada oddílů či kroužků se sama aktivně snaží péčí o místní památky přispívat k tomu, abychom nepřicházeli o toto naše bohatství.

  Obnovený Váchův špejchar v Drážkově nyní slouží jako muzeum a kulturní centrumVáchův špejchar v Drážkově před rekonstrukcí Od sedm let trvání soutěží prošlo několik stovek soutěžících a objevilo se v ní několik mimořádných příspěvků. Za všechny jmenujme záchranu historického nádraží v Ústí nad Orlicí. Ta se podařila díky příkladnému spojení sil lidí, kteří navzdory zpočátku beznadějné situaci osvědčili dostatek trpělivosti, odvahy i odborné kompetence.

  14. června byl slavnostně uzavřen 4. ročník.
  Záštitu nad ním převzali ministr kultury Jiří Besser a pražský arcibiskup a předseda České biskupské konference Dominik Duka.

  Mimořádnou cenu v kategorii mládeže získala Šárka Navrátilová za práci Německý dům v BrněTrvalou expozici Dubské Švýcarsko na starých mapách prezentovala Markéta Slezák Soutěžilo se v těchto kategoriích:
  1. Monitoring stavu památek – zejména zanedbávaných a opomíjených
  2. Seznámení se s původem a historií určité památky nebo lokality
  4. Podpora návštěvnosti pamětihodností
  6. Spolupráce s regionálními muzei
  Uzávěrka dalších čtyř kategorií je 30. listopadu

  Absolutním vítězem 4. ročníku se stal František Vácha za vytvoření unikátního muzea a současně kulturního centra Váchův špejchar v Drážkově.

  Mimořádnou cenu v kategorii mládeže získala Šárka Navrátilová za práci Německý dům v Brně, stavba bez historické paměti.

  Soutěž zaujala i reportérku ČTK - na snímku s Jiřím Zajícem Pozoruhodná byla i práce Trvalá expozice Dubské Švýcarsko na starých mapách instalovaná na zámku Berštejn, kterou prezentovala dcera majitele Markéta Slezák.

  Přehled všech oceněných prací si můžete prohédnout v prezentaci na:
  http://www.adam.cz/mavlast/dokumenty/MaVlast-4r-vysledky-prezentace.pdf
  nebo v přehledné tabulce:
  http://www.adam.cz/mavlast/dokumenty/vysledky-4r-2011.html


  Má vlast v srdci Evropy Soutěžit mohou jednotlivci i kolektivy ve třech věkových skupinách – do 15 let, do 18 let a nad 18 let – v těchto osmi kategoriích:
  1. Monitoring stavu památek – zejména zanedbávaných a opomíjených
  2. Seznámení se s původem a historií určité památky nebo lokality
  3. Převzetí patronátu – konkrétní péče o památku
  4. Podpora návštěvnosti pamětihodností
  5. Obnova a udržování historických tradic
  6. Spolupráce s regionálními muzei

  Od 15 let pak ještě
  7. Zpracování vlastivědné studie
  8. Navázání zahraničního partnerství


  5. ročník soutěže Má vlast v srdci Evropy obsahuje pouze kategorie 3, 5, 7 a 8.

  Přihlášky, soutěžní podmínky a další informace najdete na:
  http://www.adam.cz/mavlast/

  #mavlast

  Soutěž „Má vlast v srdci Evropy – Poznej ji a chraň“ je určena pro všechny, kdo se snaží dobrovolnicky: Má vlast

  • pečovat o nějakou památku, případně ji propagovat,
  • zachovávat kulturní dědictví a podporovat tradice,
  • při péči o výše zmíněné navazují zahraniční partnerství.

  Soutěž je ušitá přímo na tělo organizacím dětí a mládeže. Už nejmladší členové se mohou zúčastnit některých soutěžních kategorií, pro kolektivy to mohou být zajímavé možnosti k obohacení programu celého oddílového roku nebo tábora.

  Soutěž vyhlašuje již tradičně Památková komora ČR spolu s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) a dalšími subjekty.

  Bližší podrobnosti o aktuálním ročníku soutěže a jednotlivých kategoriích najdete na stránce www.adam.cz/mavlast, kde je také možno stáhnout si přihlášku.


  #mavlast

  Autoři