projekt Kecejme do toho - strukturovaný dialog mládežeMladí lidé podpořili v loňském roce státní maturity, za určitých podmínek zpoplatnění vysokoškolského studia, kritizovali stát za jeho přístup k mladým rodinám, podpořili a navrhli svůj model vzdělávání v rámci sexuální výchovy, vymysleli doporučení, jak zlepšit situaci ohledně šikany a kyberšikany, a zabývali se i legalizací marihuany. Jaká témata budou aktuální letos?

    Začíná druhý ročník projektu Kecejme do toho, který vytváří v České republice prostor pro mladé lidi k tomu, aby mohli odpovídajícím způsobem vyjadřovat své názory na věci, které se jich přímo týkají. Podporuje tak především demokratické principy, rovnoprávný dialog a aktivní diskusi mladých s dospělými. Cílem projektu je podpořit participaci mladých lidí, tedy jejich spoluúčast na veřejném životě. Výstupy projektu jsou průběžně monitorovány a názory mladých lidí jsou předkládány dotčeným státním institucím.

    V rámci projektu mohou účastníci diskutovat na internetových stránkách www.kecejmedotoho.cz, přinášet svá témata a hlasovat o těch, která je zajímají. Zapojit se mohou i na facebooku nebo twitteru nebo v rámci workshopů a diskusí po celé ČR. Mohou si tak vyzkoušet, co to znamená být aktivním občanem a pokusit se změnit věci, které se jim nelíbí.

    V rámci projektu se v úterý 27. září 2011 v Praze uskuteční Kecejme do toho Ska party. V Lucerna Music baru bude možné od 18.30 navrhovat nová témata k diskuzi, diskutovat a také si užít pohodový koncert kapel The Spankers, Discoballs, Interpret neznámý a after party obstarají Skanska DJs.
    Partnery projektu jsou Národní parlament dětí a mládeže, Spolkový kruh mládeže a Kruh mládeže Meklenburska-Pomořanska. Projekt Kecejme do toho – strukturovaný dialog mládeže byl finančně podpořen z evropského programu Mládež v akci a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.