Závod Napříč Prahou – přes tři jezy je tradičním pražským vodáckým závodem s historií sahající až do roku 1939. Trať závodu je dlouhá asi 6,5 říčních kilometrů se startem na Císařské louce (nad Železničním mostem) a s cílem na ostrově Štvanice.
    Závod pořádá Junák – svaz skautů a skautek ČR – Hlavní kapitanát vodních skautů tradičně na konci září. Závod je otevřen i pro nečleny Junáka.

    Podrobnosti o závodě, jeho historii, propozice či podrobnosti o trase najdete na:
    http://3jezy.skauting.cz/