Pionýr bude svým dobrovolníkům vydávat osvědčení o kvalifikaci, vyplývající z neformálního vzdělávání a dobrovolnické práce ve sdružení.

  Kdyby existovalo Vysoké učení pionýrské, diplomy pro absolventy takové univerzity by se nejspíš dost podobaly „Osvědčením o výkonu dobrovolné práce“, která pro své dobrovolníky začíná vydávat občanské sdružení Pionýr. A stejně jako na univerzitě, i tato osvědčení jsou připravena pro několik „oborů“: Samostatný vedoucí dětí a mládeže, Laický zdravotník akce pro děti a mládež, Hlavní vedoucí zotavovací akce pro děti a mládež, Ekonom NNO, Manažer NNO, Garant vzdělávání a Lektor vzdělávacích aktivit.

  Na každém z těchto osvědčení bude možné najít kromě údajů o jeho držiteli (včetně délky praxe a dosažené související kvalifikace) odpovídající přehled kompetencí, jež jsou pro uvedenou oblast činnosti podstatné, a každý, kdo ji vykonává soustavně a dlouhodobě, je musí uplatňovat a rozvíjet.

  Jakub Kořínek z Pionýra představil projekt udělování osvědčení o neformálním vzdělání a kompetencích dobrovolníkům ze sdružení K čemu to bude sloužit? Představme si dobrovolníka, například vedoucího oddílu, který se uchází o zaměstnání. Uvede-li jako jednu ze svých aktivit vedení dětského oddílu v Pionýru, většina personalistů si nepředstaví nic moc konkrétního, natož pozitivního. Pokud ale doloží osvědčení, ve kterém bude uvedeno, že součástí této dobrovolné práce je vedení a spolupráce v týmu, komunikace s veřejností, organizace aktivit, řešení nepředvídaných krizových situací a také že s ní souvisí dlouhodobé přijímání rozsáhlé odpovědnosti, je dost pravděpodobné, že se na takové „dobrovolničení“ bude pohlížet úplně jinak.

  Snaha o uznávání neformálního vzdělávání a praxe z dobrovolných činností není ničím novým ani v ČR, kde jde např. o jedno z významných témat národního projektu „Klíče pro život“ (jeho výstupy byly jedním ze zdrojů pro sestavení použitých „kompetenčních profilů“), natož pak v Evropě. Myšlenka vystavování osvědčení pro dobrovolníky je i součástí připravované novelizace Zákona o dobrovolnictví, občanské sdružení Pionýr ji však dále rozvíjí a doplňuje o výčet konkrétních dovedností, z nichž mnohé lze uplatnit i mimo volnočasovou práci s dětmi a mládeží. Právě proto věříme, že tyto „certifikáty“ mohou skutečně pomoci na pracovním trhu nejen jednotlivým dobrovolníkům, ale také obecnému povědomí mezi zaměstnavateli.

  Pionýr Rok 2011, tedy Evropský rok dobrovolnictví, vidíme jako dobrou příležitost pro konkrétní hmatatelné rozšíření podpory dobrovolníků v Pionýru.


  Projekt představili zástupci sdružrní Pionýr na listopadové tiskové konferenci.