Vzdělávací projekt Fotbal pro rozvoj 2012 hledá nová partnerství!
  Kampaň Kopeme za lepší svět! , která je součásti projektu, bude v roce 2012 probíhat v Praze, Moravskoslezkém a v Libereckém kraji, proto hledáme partnery především z těchto krajů. Projekt probíhá již sedmým rokem a je pořádán neziskovou organizací INEX-Sdružení dobrovolných aktivit.

  Jádrem již sedmého ročníku vzdělávacího projektu Fotbal pro rozvoj: Kopeme za lepší svět! je měsíční tour česko-keňského mládežnického fotbalového týmu po 3 krajích ČR. Hlavní událostí této tour jsou fotbalové turnaje, které se hrají podle pravidel pouličního fotbalu.
  Během turnajů probíhají besedy, promítaní dokumentárního filmu, prezentace výstavy fotografií, workshopy pro mladé lidi (hudební, divadelní, výtvarné) a kulturní představení mladých lidí. Tyto aktivity mají společné téma: Globální problémy a mezinárodní spolupráce.
  Mladí lidé z institucí neformálního vzdělávání mají tak příležitost se zapojit nejen jako hráči, ale i jako samotní spolupořadatelé a spolutvůrci této akce.

  Více naleznete na:
  http://fotbalprorozvoj.org/

  Projekt Kopeme za lepší svět (INEX-SDA) Čeho chce projekt dosáhnout?

  – poukázat na sociální a vzdělávací rozměr fotbalu
  – informovat mladé lidi o globálních problémech a zvýšit jejich povědomí o provázanosti světa
  – inspirovat a aktivizovat mladé lidi k činnosti

  Kdo se do projektu zapojí?
  a/ Instituce neformálního vzdělávání pracující s mládeží ze tří krajů /Hlavní město Praha, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj/
  b/ Mladí lidé z keňské sportovní organizace MYSA (Mathare Youth Sports Association)
  d/ Organizace sdružené pod platformou FoRS (České fórum pro rozvojovou spolupráci)
  e/ Známé osobnosti z oblasti sportu a kultury

  Projekt za 6 let své existence získal podporu vládních institucí (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Česká rozvojová agentura), fotbalových klubů a institucí (Fotbalová asociace ČR, Bohemians 1905, SK Sigma Olomouc), komerčních firem (Siemens, EUROrscg, TV Óčko). Projekt přímo podporovali: Tomáš Ujfaluši, David Rozehnal, Leonard Kweuke, René Bolf, Karel Brückner, Michal Frydrych, Martin Hála, zakladatelka nadace Assante Keňa Lejla Abbasová, písničkář Xavier Baumaxa, členové týmu Amfora Praha.

  Co účast na projektu přinese organizaci?

  – prostor pro sdílení programů a aktivit s mládeží v rámci své organizace
  – příležitost aktivního zapojení mladých lidí a pracovníků s mládeží do zavedeného vzdělávacího projektu
  – možnost navázat nová partnerství v rámci spolupracujících organizací v projektu
  – podpora zapojených účastníků/týmu ze strany organizátora /INEX-SDA/

  Co se od účastníků očekává?

  Leden/únor – účast na koordinační schůzce regionálních partnerů zapojených do projektu, kde bude projekt podrobněji představen
  Březen/duben – účast na dvoudenním semináři pro pracovníky s mládeží, který vytvoří prostor pro plánování a realizaci fotbalového festivalu v regionu
  Červen/červenec – realizace fotbalového festivalu /turnaje/ pro mladé lidi
  Říjen – účast na dvoudenním setkání – sdílení zkušeností

  Více na:
  http://fotbalprorozvoj.org/index.php/zapojte-se/kopejte-za-lepi-svt V případě zájmu nás kontaktujte nejpozději do 16. ledna 2012
  Kontaktní osoba:
  Lucie Juříková – koordinátorka projektu
  Tel: 605 286 367
  E-mail: fotbal@inexsda.cz


  Realizátorem projektu je INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, o.s.
  – nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví a mezikulturního vzdělávání. Posláním této organizace je skrze mezinárodní dobrovolnické projekty, vzdělávací programy a kampaně podporovat rozvoj tolerantní, otevřené společnosti a aktivní, zodpovědný přístup k okolnímu světu na místní i globální úrovni.

  Více informací naleznete na:
  www.inexsda.cz

  Autoři