„Soutěž Školní časopis roku je celostátní postupová soutěž periodik v tištěné i online podobě, které vydávají redakce žáků od I. stupně základních škol až po žáky středních škol. Soutěž je přístupná i redakcím, které nepůsobí přímo na škole, ale fungují například u domů dětí a mládeže nebo tvoří oddílový časopis,“ říká ředitel soutěže v Pardubickém kraji Roman Málek.

  Vítězové krajského kola Školní časopis roku 2011 při předání ocenění vicehejtmanem Pardubického kraje Romanem Línkem při Bambiriádě 2011 (foto: Karel Dvořák)

  Občanské sdružení Altus je pořadatelem soutěže školních časopisů a novin v kraji. Protože o.s. Altus neustále usiluje o návaznost na rámcové vzdělávací programy, tedy podporu v rámci hodin mediální výchovy, mohou se děti zúčastnit i doprovodných programů, jako třeba workshopu.

  Ve dnech 14. a 15. dubna 2012 proběhne v Chrudimi a Pardubicích workshop v rámci soutěže Školní časopis roku 2012 v Pardubickém kraji. Hlásit se mohou tvůrci oddílových či školních časopisů již dnes.

  Vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek při předávání ocenění v roce 2011. (foto: Jaromír Zajíček) „Cílem workshopu je účastníkům soutěže přiblížit práci novináře, vnímání dnešního mediálního světa, zprostředkovat výměnu zkušeností mezi mladými lidmi a inspirovat se. Součástí bude i návštěva redakcí tištěných periodik a rádia. Minimální věk je 12 let, optimální 14 – 19 let,“ doplňuje předseda chrudimského Občanského sdružení Altus Martin Benák, které workshop zabezpečuje.
  Soutěž podporuje vydávání školních periodik, síťování školních redakcí, motivuje tvůrčí třídní nebo školní kolektivy, pracující na školním časopise, umožňuje kontakt s profesionálními tvůrci periodik a je impulsem pro nové možnosti tvorby školních periodik.
  Krajské kolo 6. ročníku celorepublikové soutěže školních časopisů a novin probíhá pod záštitou radní Pardubického kraje Jany Pernicové a europoslance Jana Březiny.

  Soutěž Časopis roku pořádá v celostátním měřítku ASK Uzávěrka přihlášek časopisů je 15. dubna 2012. Slavnostní vyhlášení proběhne 24. května 2012 při Bambiriádě v Chrudimi. Vítěz dané kategorie a oblasti má právo prezentovat se jako „Školní časopis Pardubického kraje roku 2012“ v dané kategorii a oblasti a navíc zástupce vítězné kategorie pro střední školy získá i studijní návštěvu Evropského parlamentu a setkání s europoslancem Janem Březinou v roce 2013.

  Přihlášky a informace na stránkách www.osaltus.cz.
  Akce probíhá s podporou Pardubického kraje.