Zlatý oříšek je největší projekt na vyhledávání a podporu aktivních, nadaných a úspěšných dětí v České republice. Má za sebou více než desetiletou tradici a věříme, že za tuto dobu již vešel do povědomí dětí i dospělých jako projekt otevřený všem snaživým dětem a jejich kolektivům bez rozdílu oboru, kterému se věnují. Nerozhoduje ani etnikum, ani případný handicap. Jedinou podmínkou pro vstup dětí do soutěže je splnění podmínky věkového rozmezí 6 až 14 let.

  Nový ročník začíná vždy 1. června a přihlášky mohou posílat rodiče, učitelé, kamarádi nebo se mohou soutěžící hlásit sami. Příležitost mají všichni, kteří v daném roce vytvoří nebo učiní v různých oborech něco mimořádného. Projekt Zlatý oříšek probíhá už tradičně pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva kultury ČR.

  Děti a kolektivy, které zvítězí, získají sošku od výtvarníka Jaroslava Homoly, diplom, šek na 10 000 korun, ale hlavně možnost zviditelnit se v médiích a ukázat všem, co dovedou. Po takovém úspěchu většinou dostávají i větší podporu ve svém okolí.

  Každým rokem se výkony posouvají stále výš, jsou stále dokonalejší, často na úrovni dospělých profesionálů a k jejich dosažení je třeba mimořádně tvrdé práce, odříkání a vůle. Je obdivuhodné, že toho jsou schopné děti, kterým není ještě ani 14 let.

  Skutečnou novinkou posledního ročníku Zlatého oříšku je skutečnost, že se podařilo vytvořit zázemí pro vznikající systém předkol hlavní soutěže probíhajících na úrovni krajů. Cílem je nabídnout krajům nový systém práce s nadanými dětmi, koncept jejich všestranné podpory, ale také zviditelnit tyto dětí před regionální veřejností.

  Přibývá také návazných soutěží Zlatého oříšku – vedle Zlatého oříšku dětských diváků ČT, Zlatého oříšku Domina a Zlatého oříšku dětského serveru Alík.cz se v tomto roce budou moci děti ucházet také o Zlatý oříšek časopisu ABC. Tyto návazné soutěže dávají další možnost těm, kteří v základní soutěži oříšek nezískali. Ukazují jim, že po prvním neúspěchu se nemá „házet flinta do žita“, ale bojovat a snažit se dál.

  Ing. Eva Bartoňová, náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy, o soutěži řekla:
  „Zlatý oříšek je úžasné množství šikovných dětí, které si zaslouží to nejlepší prostředí a podmínky, aby se mohly jejich schopnosti rozvíjet. Je to soutěž životaschopná, má za sebou řadu krásných příběhů a lze si jen přát, aby pokračovala dále.“

  A na závěr slovo hlavního organizátora Zlatého oříšku, Mgr. Jiřího Kotmela:
  „Cílem projektu je ukázat všem dětem, že má smysl se učit, o něco se snažit a usilovat. Fandím těmto dětem, a proto také soutěž Zlatý oříšek organizuji. Vím, že má pro naši společnost velký význam, neboť právě tyto dnešní děti budou za pár let utvářet budoucnost našeho národa.“

  ZLATÝ OŘÍŠEK 2011 – vítězové:

  Adéla Bruknerová (1999) – soutěžila v oboru biologie a ekologie, rozeznává hlasy ptáků, vyhrála řadu biologických olympiád. Věnuje se také řezbářství, hře na klavír, píše básně a povídky, které si sama ilustruje.
  Cikne Čhaja (věk 8–13 let) – taneční soubor Základní církevní školy Přemysla Pittra v Ostravě, úspěšně se účastní soutěží, pořádají akce pro postižené děti, jsou temperamentní a tančí romské, maďarské a bulharské tance.
  Michal Duda (1999) – věnuje se sportovní gymnastice, je mistrem republiky a na závodech obsazuje první místa.
  Filip Hudlický – Dita Halířová (1997) – taneční dvojice, věnují se latinskoamerickým tancům, jsou mistři republiky a u nás i na mezinárodních soutěžích se umísťují na prvních místech.
  Josef Krupička (2001) – věnuje se hře na akordeon, na mezinárodní soutěži v ČR a Itálii obsadil třikrát první místo.
  Magdaléna Kořenová (2001) – šachistka a houslistka, obsadila první místo na MČR v šachové kategorii do 10 let, třetí místo na MČR v rapid šachu. Je vítězkou houslové soutěže Plzeňské housličky 2010.
  Martin Kutiš (1997) – zajímá se o všechny činnosti založené na logickém myšlení. Stal se v kategorii juniorů do 18 let mistrem Evropy v logické hře toguz kumalaku.
  Karel Leskovec (2000) – nevidomý hudebník, hraje na flétnu a klavír a zpívá. Vyhrál řadu celostátních i mezinárodních soutěží. Stal se absolutním vítězem soutěže ve čtení Braillova písma. Přečetl 221 slov za dvě minuty.
  Ondřej Matějík (2004) – věnuje se cyklistice, závodí v bikrosu. Je už potřetí mistrem republiky ve své kategorii, druhý na MS v Dánsku.
  Vilém Vlček (1998) – violoncellista a šachista, jako hudebník má na svém kontě celou řadu vítězství v hudebních soutěžích u nás i v zahraničí a jako šachista je nejlepším hráčem družstva, zvítězil na krajském přeboru.

  Podrobnosti a pravidla soutěže najdete na stránkách: www.zlaty-orisek.cz

  Autor