Duha je jedním z partnerů zapojených do mezinárodního projektu Evropské komise–OurSpace -The Virtual Youth Space.

  OurSpaceDuha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Co je nového?
  Na konci roku 2011 bylo nejdůležitější událostí již čtvrté setkání všech partnerů projektu Ourspace, které se uskutečnilo v Praze ve dnech 3.-4. listopadu 2011. Hostitelem akce byla tentokrát Duha a celé setkání se konalo v Centru Prokopka na Žižkově. Hlavním tématem meetingu byly informace o dokončení potřebných kroků před spuštěním testovací fáze webového portálu OurSpace, které bude probíhat v únoru a březnu 2012.
  Důležitou částí celého setkání byla pro Duhu část, týkající se procesu, jak bude samotná diskuse mezi uživateli OurSpace probíhat.

  Samotný proces bude rozdělen do čtyř fází:
  1. Návrh debatních témat – v této fázi budou mít všichni uživatelé možnost navrhnout téma či hlasovat pro navržená témata. Ty nejpopulárnější pak automaticky postoupí do další fáze.
  2. Otevřené debaty – zde budou probíhat samotné debaty ke zvolenému tématu. Jedná se o mezinárodní projekt, proto se každému uživateli automaticky nabídne diskuse v jeho národním jazyce. Pokud bude chtít uživatel diskutovat na evropské úrovni, sám si zvolí tuto možnost. Uživatel bude mít také možnost vkládat stanoviska k danému tématu, které budou omezeny 500 znaky a rovněž bude moci ke všem návrhům vkládat komentáře. Nejvíce diskutované návrhy (předpokládá se počet tři) pak postoupí do další fáze diskuse. 3. Volba nejlepšího návrhu – V této fázi přichází řada zejména pro tzv. moderátory, kteří budou mít za úkol sumarizovat předchozí fázi, určit nejpopulárnější návrhy, udělat z nich výtah a nechat o nich hlasovat. (Tato fáze se bude vyvíjet během testování, kdy zjistíme nejlepší způsob).
  4. Výsledky – zde budou uveřejněny výsledky celé debaty a jejích fází, také zde budou doplňovány reakce od politických činitelů, organizací apod.
  Poznámka: Evropská úroveň bude probíhat paralelně s národní úrovní a projde všemi fázemi tak, jak bylo popsáno výše. Probíhat bude pouze v anglickém jazyce.
  Duha má za úkol spravovat pouze národní úroveň. Do evropské se samozřejmě zapojí, ovšem nemá za její správu odpovědnost.

  Duha bude prostřednictvím koordinátorů iniciovat a podněcovat virtuální diskusi. Koordinátoři se zapojí jak do testovací fáze, tak do fáze otevřené pro veřejnost, která by měla vypuknout na začátku dubna 2012. Koordinátoři rovněž budou oslovovat a zapojovat zájemce z řad veřejnosti. Jedná se o tři osoby z řad vysokoškoláků a tři z řad středoškoláků. Všichni koordinátoři mají zkušenost z diskusí parlamentů dětí a mládeže. Dne 8. 1. 2012 se v Brně uskutečnila první schůzka s nově vybranými koordinátory, kde se koordinátoři dozvěděli podrobnosti o projektu a jeho souvislostech a probírala se zde zejména testovací webová platforma, která byla na začátku ledna spuštěna.
  V tuto chvíli je sociální síť k nahlédnutí dostupná na adrese www.joinourspace.eu. Postupně se bude doplňovat čeština a všechny potřebné funkce. O dalším vývoji vás budeme informovat.

  První číslo newsletteru OurSpace ke stažení zde:
  http://mim.io/3674f
  Druhé číslo newsletteru OurSpace ke stažení zde:
  http://mim.io/2c7b31

  Co je OurSpace?
  OurSpace je nová online sociální síť pro mládež a organizace mládeže, která umožňuje:
  spojení s přáteli;
  nové kontakty napříč Evropou;
  diskutovat s dalšími lidmi o aktuálním dění na národním a evropské úrovni;
  mít vliv na politické činitele;
  sdílet ideje, nápady a informace.

  Kde najdete více informací?
  www.ep-ourspace.eu
  email: info@ep-ourspace.eu
  email na českého koordinátora projektu: ourspace@duha.cz

  Info o projektu:
  Projekt odstartoval 1.července 2010 a trvat bude tři roky.
  Partneři projektu: Athens Technology Center v Řecku (koordinátor projektu), Národní technická univerzita v Athénách, Dunajská univerzita v Kremži, Britský parlament mládeže, Babel international, EurActive Politech, 21c Consultancy Limited.

  Autoři