Konzultace Evropské unie s mladými lidmi na téma „podpora tvořivosti a inovací v organizacích a sdruženích dětí a mládeže a voleb od 16 let“ byla ukončena kulatým stolem s ředitelem Odboru pro mládež MŠMT.

  Ve čtvrtek 12. ledna 2012 se konala v prostorách zasedací místnosti České rady dětí a mládeže závěrečná národní diskuze ke konzultaci dánského předsednictví EU – s mladými lidmi na témata podpora tvořivosti a inovací v organizacích a sdruženích dětí a mládeže a snížení volební hranice na 16 let. Jako podklad k debatě posloužily výstupy z on-line dotazníků, které mohli mladí lidé a pracovníci s dětmi a mládeží vyplňovat na webových stránkách projektu Kecejme do toho – strukturovaný dialog mládeže, a také výstupy ze živých diskuzí, které byly uspořádány v rámci zmíněného projektu během podzimu 2011.

  projekt Kecejme do toho - strukturovaný dialog mládežeV rámci podzimních diskuzí proběhl i příslušně tematicky laděný dialog mezi mladými Čechy a Němci, a to v rámci 7. Česko-německého setkání mládeže. „Německá obdoba České rady dětí a mládeže, tzv. Spolkový kruh mládeže, je naším projektovým mezinárodním partnerem a 7. Česko-německé setkání mládeže bylo výbornou příležitostí uspořádat nad evropskými tématy i společnou diskuzi. Zároveň i výstupy samotného setkání se z části dotkly našich témat, především možností evropského financování dobrovolnických aktivit mladých lidí, a proto jsme je do výstupů konzultace také zahrnuli,“ komentoval tuto spolupráci Jan Husák, jeden z koordinátorů projektu Kecejme do toho.

  K hlavním hostům pozvaným k diskusi patřil předseda České rady dětí a mldeže Aleš Sedláček (uprostřed); napravo člen představenstva ČRDM Miroslav Jungwirth. (Foto Jiří Majer)Hlavními hosty čtvrteční diskuze byl ředitel Odboru pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Michal Urban a předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM) Aleš Sedláček. Akce se dále účastnilo na dvacet mladých z různých dětských a mládežnických organizací, Národního parlamentu dětí a mládeže, účastníci projektu a také lidé z projektové dobrovolnické skupiny, která se dlouhodobě zaměřuje právě na evropská témata. Debatu moderoval Jan Husák, který představil tematické podklady a návrhy zodpovězení jednotlivých otázek Evropské unie adresovaných mladým. „Nad jednotlivými body se vedla svižná a konkrétní debata všech přítomných a v závěru byli všichni s výstupy spokojeni. V tomto společném fóru mladých a ředitele odboru MŠMT tak dostaly výstupy z konzultace zelenou ke zpracování do tzv. Národní zprávy, kterou poté zašleme patřičným orgánům Evropské unie,“ zhodnotil přínos diskuze Husák.

  Nad jednotlivými body se vedla svižná a konkrétní debata všech přítomných. (Foto Jiří Majer) A jaká byla hlavní témata? Kromě principů evropského financování dobrovolnických aktivit se velmi obsáhle diskutovalo také o současném návrhu unijního dotačního titulu pro mladé „Erasmus pro všechny“, který by měl po roce 2013 nahradit všechny stávající unijní programy zaměřené na mladé lidi, a to včetně programu Mládež v akci. Vzhledem k tvrdohlavému postoji Evropské komise k samostatnému programu pro mladé, který výstupy z lednové debaty jasně odsoudily, se objevila podpora německého návrhu alespoň na samostatnou kapitolu pro dobrovolnické aktivity v rámci „Erasmu pro všechny“. Kritizován byl ale např. i samotný název zamýšleného programu. Stejně tak se výstupy jasně staví pro zachování podpory tzv. dobrovolnických iniciativ a Evropské dobrovolné služby, což dnes umožňuje právě zmiňovaný program Mládež v akci. Ostatně, s názory na plánovaný program se můžete seznámit sami na stránkách projektu, neboť ten k programu vydal společně s Českou radou dětí a mládeže samostatné stanovisko.

  Strukturovaný dialog v praxi (foto Jiří Majer)Ohledně snížení volebního práva na 16 let byla většina zúčastněných, stejně jako i většina příspěvků předešlých diskuzí a on-line dotazníků, spíše proti, a to zejména na celostátní úrovni. Nicméně ve volbách na obecní úrovni by toto opatření mohlo být přínosné. Co se týče voleb do Evropského parlamentu, kde je tlak na snížení volební hranice zejména ze zemí západní Evropy a Skandinávie, je postoj mladých Čechů spíše chladný a nejsou ani proti ani pro, a tak by případné zavedení tohoto kroku nebylo nijak pohoršující, pokud se na tom státy Evropské unie do budoucna shodnou. Připomeňme, že prvním evropským státem, který snížil volební hranici na 16 let ve všech volbách od místní až po celostátní úroveň, je sousední Rakousko.

  V příloze se můžete podívat na výstupy z předcházejících konzultací a on-line dotazníků, které byly podkladem pro tuto debatu.
  Projekt Kecejme do toho – strukturovaný dialog mládeže byl podpořen evropským programem Mládež v akci a dotačním příspěvkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

  Autoři