Stříbrný poklad poprvé vystaven

  od 28. února do 27. května 2012 bude v hlavní budově muzea Na Poříčí 52, Praha 8 k vidění část tzv. stříbrného pokladu, který muzeum získalo 7. 2. 2012 rozhodnutím Rady hlavního města Prahy.
  V dubnu a květnu 2012 budou k výstavě připraveny doprovodné přednášky předních odborníků a v roce 2014 budou výsledky odborného výzkumu a restaurátorských prací prezentovány formou velké výstavy.

  http://www.muzeumprahy.cz/content/files/TZ_poklad2.pdf

  Čínská kultura v Praze

  Cyklus přednášek o současné i tradiční Číně, výstava ukázek výtvarného umění ze soukromých sbírek

  3. 3.–15. 3. 2012
  Začátek: vždy od 16.30–18.00 hod.
  Vstupné: 30 Kč, snížené 15 Kč
  Kde: v přednáškovém sále Muzea hlavního města Prahy

  Podrobný program na:
  http://www.muzeumprahy.cz/novinky/98-3/cinska-kultura-v-praze/

  Autor