V úterý 13. března 2012 v odpoledních hodinách skončil XVII. ročník jedné z největších studentských akcí v České republice – Pražský studentský summit. Završila jej náročná čtyřdenní konference, během které mladí diplomaté jednali jako praví zástupci zemí OSN, NATO a EU. Přípravy na jubilejní XVIII. ročník jsou již v plném proudu.

  Studentský summit 2012 Praha - závěrečná konference

  „Naši účastníci k simulovaným jednáním tří klíčových světových organizací přistoupili opravdu zodpovědně. V průběhu jednacích dnů konference se zabývali významnými světovými otázkami, ale museli také například řešit neočekávanou krizi na Blízkém východě. Všech těchto úkolů se však zhostili se ctí,“ sdělil hlavní koordinátor projektu Michael Rozsypal.

  Studentský summit 2012 Praha - závěrečná konference Světové problémy, které nepočkají
  Studenti po unikátní několikaměsíční přípravné části, předcházející samotné konferenci, kdy zdokonalovali své schopnosti, prohlubovali své vědomosti, učili se kritickému myšlení a vyhledávání relevantních zdrojů informací, jednali o skutečných světových problémech. Pirátství u somálských břehů, svoboda informací, energetika, či problematika zhroucených států patřily mezi projednávaná témata.

  Studentský summit 2012 Praha - závěrečná konference Delegáti také museli zaujmout postoj k řešení nenadálé krize na Blízkém východě. O ní se dozvěděli až v průběhu konference, a byli tak nuceni zapojit veškeré své znalosti a diplomatické schopnosti, aby nalezli rychlé a účinné řešení. Účastníky navštívili a podpořili během jednání také předseda Akademie věd Jiří Drahoš, tajemník pro kulturní záležitosti UNESCO při ministerstvu kultury Michal Beneš, vojenský historik Petr Luňák či známá diplomatka Magda Vašáryová.

  Studentský summit 2012 Praha - závěrečná konference Konec starého ročníku, začátek nového
  Ačkoliv byl XVII. ročník završen teprve před pár dny, jeho hlavní koordinátor již prozradil, že se pomalu chystá XVIII. ročník. Ročník, ve kterém Pražský studentský summit oslaví svou plnoletost. Cíl projektu zůstane i v novém ročníku stále stejný, a to především umožnit studentům diskutovat se svými vrstevníky z různých koutů ČR o problémech, o kterých denně slýchají z médií. Summit tak přispívá k vytvoření společensky aktivní mladé generace, která se dokáže aktivně hájit svůj názor a zároveň naslouchat i svému okolí.

  Více informací můžete nalézt také na webových stránkách www.studentsummit.cz.