Gracián Svačina, vedoucí skupiny „Vteřina poté“ zaslal otevřený dopis poslancům k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí a na podporu pěstounské péče. Skupina „Vteřina poté“ je složena z mladých lidí, kteří prožili část nebo většinu dosavadního života v dětských domovech.

  Gracián Svačina s dětmi z dětského domova v Mukačevě

  „Lásku táty a mámy nám nikdo nikdy nenahradil, a ani nahradit nemohl. Jsme přesvědčeni, že pokud je problém v rodině, má se v rodině i řešit. A upřímně, naše rodiny často neuměly tíživou situaci vyřešit. Potřebovaly pomoc! Pomoc státu ovšem do dnešních dnů spočívá v tom, že pro nás – tehdy malé kluky a holky – přijelo policejní auto a odvezlo nás do dětského domova,“ píše v dopise poslancům Gracián Svačina, vedoucí skupiny Vteřina poté, která sdružuje ty, kdo vyrůstali 
v dětských domovech.

  „A často nás oddělili nejen od našich rodičů, ale i od našich sourozenců, kteří byli a jsou, vzhledem k věkovému rozdílu, umísťování do ústavů pro různě staré děti,“ pokračuje dopis, který dále líčí neutěšenou situaci dětí v dětských domovech, které sice materiálně nestrádají, ale nemohou si k nikomu vybudovat citové pouto.

  Dále se v dopise poslancům píše: „…chápeme, že novela o sociálně-právní ochraně dětí je velkým krokem, který vzbuzuje obavy. Chceme Vás nicméně požádat, abyste ji podpořili, je to totiž rozhodně krok správným směrem. Podporuje rodinu, snaží se pracovat s dětmi… ale hlavně, dává dětem šanci naučit se vytvořit si vztah k jednomu člověku…“

  Celý dopis si můžete přečíst na:
  www.mpsv.cz/files/clanky/13079/dopis.pdf

  Graf o změnách v pěstounské péči z článku na toto téma na Denik.cz:
  http://g.denik.cz/1/5c/1506-pestounska-pece-web.jpg

  http://www.denik.cz/z_domova/ne-ustavum-o-deti-v-nouzi-se-postaraji-pestouni-20120615.html

  #inkluze #socialnizaclenovani

  #inkluze #socialnizaclenovani

  Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.