Dne 7. 7. 2012 odstartovala veřejná debata na webové stránce www.ourspace.cz a nyní se kdokoliv může přihlásit a zapojit se do diskusí.

  Our Space - projektový tým Duha je partnerem mezinárodního projektu Evropské komise OurSpace – The Virtual Youth Space. OurSpace vzniká jako nová online sociální síť pro mládež a organizace mládeže, která umožňuje spojení s přáteli, nové kontakty napříč Evropou, diskuse s dalšími lidmi o aktuálním dění na národním a evropské úrovni, sdílení idejí, nápadů a informací a vzájemné formování názorů s dalšími účastníky diskusí včetně politických představitelů. Pokud máte facebook, OurSpace Vás snadno přihlásí pomocí něj (http://www.facebook.com/OurSpace.eu). Můžete samozřejmě využít i přihlášení bez facebooku.

  Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesiPřípravě současné sociální sítě předcházela dvouletá práce, která gradovala před samotným startem. Dne 7. a 8. 6. 2012 se uskutečnilo další setkání partnerů projektu, a to tentokrát u hostitelské organizace Google v Madridu. Duha, zastoupená Dominkou Pudilovou a Janou Votavovou, tam referovala o probíhajícím testování webové platformy OurSpace, které se uskutečnilo v dubnu. Byli jsme oceněni ostatními partnery jako jednoznačně nejlepší organizace, která se úkolu testovat web, odhalit poslední chyby a celkově ho příjemně uživatelsky připravit, zhostila velmi zodpovědně.

  Ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil s účastníky projektu Our Space Our Space - místo mítingu 2012 v MadriduTestování sociální sítě z české strany proběhlo jednoduchým a účinným způsobem. Již dříve jsme oslovili šest mladých lidí z řad současných i bývalých členů Národního parlamentu dětí a mládeže, kteří měli za úkol sestavit si svůj tým zhruba deseti lidí, který odzkoušel reálnou diskusi tak, aby se zjistilo, zda je web možné veřejně spustit. Na začátku dubna jsme v Brně uspořádali setkání pro tyto testovací týmy, kde se dověděly vše o projektu a zúčastnily se i dvou diskusí na téma poplatky na vysokých školách a přímá volba prezidenta. Druhou debatu jako host navštívil i bývalý ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil. Následovaly dva týdny pravidelného testování, kdy účastníci debatovali nad deseti různými tématy, a vyzkoušeli tak všechny nástroje, které OurSpace web nabízí. Po skončení testů proběhlo podrobné vyhodnocování a některé jeho závěry byly diskutovány právě na setkání v Madridu.

  OurSpaceZ dotazníků účastníků vyšlo najevo, že web OurSpace je dobře vytvořená platforma, která má smysl a pro mladé lidi může být zajímavá a inspirující. Vyskytly se zde obavy, zda opravdu bude mít reálný dopad na politiky. Je to výzva pro Duhu a partnery projektu, aby zejména na této oblasti zapracovali. Další setkání partnerů proběhne v říjnu v Londýně a ještě předtím nás čeká v září schůzka se zástupci Evropské komise, kde budeme prezentovat dosavadní odvedenou práci za druhý rok projektu.


  Kde najdete více informací?
  www.ep-ourspace.eu
  email: info(at)ep-ourspace.eu
  email na českou koordinátorku projektu Dominiku Pudilovou: ourspace(at)duha.cz


  Tříletý projekt Evropské komise se rozběhl 1. července 2010. Partneři projektu jsou: Athens Technology Center v Řecku (koordinátor projektu), Národní technická univerzita v Athénách, Dunajská univerzita v Kremži, Britský parlament mládeže, Babel international, EurActive Politech, 21c Consultancy Limited.

  Autoři